جغرافیای سیاسی, دوره (3), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (105-131)

عنوان : ( تحلیل استراتژیک دیپلماسی شهری کلان شهر مشهد )

نویسندگان: محرم مشایخی , سیدهادی زرقانی , امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کلان ­شهرها؛ در عرصه روابط فراملی و تعاملات بین­المللی و در بخش­ها و نهادهای گوناگون شهری، در حال توسعه ظرفیت­ها و پتانسیل­های درونی هستند. بنابراین در حال حاضر برای ارزیابی وضعیت یک کلان­ شهر در حوزه تعاملات و ارتباطات فراملی، نیازمند شناخت ظرفیت­ ها و توانایی­های بخش­ها و نهادهای شهری هستیم. بر این اساس از مهمترین بخش­های ارزیابی و نمایش روابط فراملی شهری، نهاد شهرداری و دانشگاه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری مدل تحلیل استراتژیک سوات، و با تاکید بر تعاملات فراملی شهرداری و دانشگاه­های کلان ­شهر مشهد در حوزه دیپلماسی شهری و تاثیرگذاری آن بر جایگاه فراملی این کلان شهر ایرانی، درصددِ بررسی وضعیت دیپلماسی شهری در کلان ­شهر مشهد و استراتژی­ سازی توسعه دیپلماسی شهری در این کلان شهر است. این پژوهش؛ ضمن معرفی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای کلان ­شهر مشهد در استراتژی توسعه دیپلماسی شهری، به شرح وضعیت اقدامات دانشگاه­های کلان­ شهر مشهد در زمینة تعاملات و روابط فراملی با بررسی دو شاخص تعداد دانشجویان بین­ المللی و تعداد تفاهمات بین­ المللی دانشگاهی و نیز بررسی وضعیت اقدامات بخش روابط عمومی و امور بین­الملل شهرداری مشهد در زمینة گسترش روابط فراملی و توسعه دیپلماسی شهری کلان شهر مشهد با بررسی سه شاخص پیمان­ها و تفاهمات همکاری شهری کلان­ شهر مشهد، عضویت و مناصبِ رسمی کلان ­شهر مشهد در سازمان ­ها و مجامع بین­المللی و اقدامات اجرایی شهرداری کلان­ شهر مشهد، پرداخته است. روش­ گرداوری اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر روش­ کتابخانه­ای و میدانی است. عمده­ترین ابزاری که محققان در روش کتابخانه­ای برای جمع­آوری اطلاعات از آن استفاده کرده اند، عبارتنداز: کتاب­ها، مقاله ­ها، مجله­ ها، نشریات، اسناد، مطبوعات، آمارنامه ­ها. همچنین در روش­ میدانی محققان، از ابزارهایی همچون پرسشنامه، مصاحبه و استفاده از نتایج ماتریس سوات، بهره بُرده اند. پرسشنامه این پژوهش از نظریات 40 متخصص و کارشناس در حوزه­های جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی، برنامه­ ریزی شهری و مدیران اداری کلان شهر مشهد، استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، جایگاه کلان­شهر مشهد در استراتژی توسعه دیپلماسی شهری موقعیت استراتژیکی محافظه­ کارانه است که ارتقا این جایگاه استراتژیک دیپلماسی شهری در وضعیت فعلی، نیازمند سیاستگذاری کلان ­شهر مشهد در جهت برطرف کردن نقاط ضعف داخلی با استفاده مطلوب از، فرصت­های خارجی است.

کلمات کلیدی

, دیپلماسی, دیپلماسی شهری, کلان شهرمشهد, SWOT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078143,
author = {مشایخی, محرم and زرقانی, سیدهادی and خوارزمی, امید علی},
title = {تحلیل استراتژیک دیپلماسی شهری کلان شهر مشهد},
journal = {جغرافیای سیاسی},
year = {2018},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2476-3144},
pages = {105--131},
numpages = {26},
keywords = {دیپلماسی; دیپلماسی شهری; کلان شهرمشهد; SWOT},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل استراتژیک دیپلماسی شهری کلان شهر مشهد
%A مشایخی, محرم
%A زرقانی, سیدهادی
%A خوارزمی, امید علی
%J جغرافیای سیاسی
%@ 2476-3144
%D 2018

[Download]