Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (10), شماره (6), سال (2020-2) , صفحات (345-372)

عنوان : ( تقویت توانش بینافرهنگی از خلال متون ادبی و راهبردهای آموزش آن در زبان فرانسه )

نویسندگان: زهرا سعادت نژاد , محمدرضا فارسیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توانش بینافرهنگی در یادگیری زبان فرانسه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که زبان و فرهنگ به مانند دو روی یک سکه لازم و ملزوم یکدیگرند. به عبارت دیگر یادگیری زبان تنها به یادگیری دستور و واژگان محدود نمی‌شود بلکه برای برقراری ارتباط زبان‌آموز می‌بایست فرهنگ کشور مقصد را به خوبی بشناسد و به دیگری احترام بگذارد. از همین رو آموزش فرهنگ در فرآیند یادگیری زبان فرانسه امری ضروری به نظر می‌رسد. ادبیات فرانسه یکی از منابع غنی برای آشنایی با فرهنگ فرانسه محسوب می‌شود و مدرسین می‌توانند با به کارگیری متون ادبی در کلاس‌های درس، فرهنگ فرانسه را به زبان‌آموزان بیاموزند. آموزش زبان به کمک ادبیات صرفا به کلاس‌های سطوح بالا محدود نمی‌شود بلکه می‌توانیم از متون ساده ادبی نیز برای آموزش مقدماتی فرهنگ در سطوح پایین‌تر بهره ببریم. در این نوشتار نویسندگان سعی دارند به بررسی متون ادبی سطح مبتدی A1-A2 کتاب ادبیات گام به گام فرانسه بپردازند و به بررسی جنبه‌های فرهنگی متون ادبی بپردازند. برای این منظور پس از معرفی توانش بینا فرهنگی و اهمیت آن در جهان امروز، به تحلیل دو متن ادبی از قرن بیست می‌پردازیم و آن‌ها را به کمک نظریه گیلیان لازار مورد بررسی قرار می‌دهیم. سپس تکالیفی برای ارائه این نکات در کلاس درس ارائه می‌دهیم. در این تحقیق به این پرسش پاسخ خواهیم داد که ادبیات چگونه توانش بینافرهنگی زبان‌آموزان را تقویت می‌کند؟ و در نهایت به مدرسین زبان فرانسه پیشنهاد می‌کنیم متون ادبی را در روند آموزش بگنجانند و به کمک تکالیف زبان‌آموزان را نسبت به مسائل فرهنگی کنجکاو کنند.

کلمات کلیدی

, آموزش زبان فرانسه, فرهنگ, ادبیات, بینافرهنگی, گیلیان لازار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078203,
author = {سعادت نژاد, زهرا and فارسیان, محمدرضا},
title = {تقویت توانش بینافرهنگی از خلال متون ادبی و راهبردهای آموزش آن در زبان فرانسه},
journal = {Language Related Research- جستارهای زبانی},
year = {2020},
volume = {10},
number = {6},
month = {February},
issn = {2322-3081},
pages = {345--372},
numpages = {27},
keywords = {آموزش زبان فرانسه- فرهنگ- ادبیات- بینافرهنگی-گیلیان لازار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تقویت توانش بینافرهنگی از خلال متون ادبی و راهبردهای آموزش آن در زبان فرانسه
%A سعادت نژاد, زهرا
%A فارسیان, محمدرضا
%J Language Related Research- جستارهای زبانی
%@ 2322-3081
%D 2020

[Download]