هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2020-01-15

عنوان : ( بررسی تاثیر تیمارهای ازن و مایکروویو بر کاهش بار میکروبی سه دمنوش بابونه، آویشن و چای ترش )

نویسندگان: ساجده خالصی , مجید عزیزی ارانی , محمدحسین حدادخداپرست , کیارش قزوینی , معصومه بحرینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به محبوبیت و گسترش بازار جهانی، ایمنی محصولات گیاهی یک نگرانی عمده در سلامت عمومی است. بنابراین ارزیابی کیفیت بهداشتی گیاهان دارویی، هم چنین استفاده از روش های ضدعفونی مراحل مهمی در راستای سلامت مصرف کننده بوده و در میزان اثر بخشی در درمان اهمیت زیادی دارد. دمنوش های گیاهی از این قاعده مستثنی نیستند و با توجه به اینکه گیاهان دارویی به طور معمول پس از برداشت به سرعت خشک می شوند و قبل از خشک کردن ضدعفونی نمی شوند، ضدعفونی سازی گیاهان دارویی پس از خشک کردن باید انجام پذیرد. در این تحقیق ضد عفونی دمنوش های سه گیاه دارویی شامل بابونه، آویشن و چای ترش با استفاده از روش های ازن و ماکروویو در زمان ها و غلظت های متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی می توان از تاثیر روش های ازن و ماکروویو بر بار میکروبی مزوفیل های هوازی بر دمنوش های بابونه، آویشن و چای ترش نتیجه گرفت که روش ازن نسبت به روش ماکروویو موثرتر بوده و باعث کاهش بیش تر آلودگی ها در سه دمنوش شده است. در میان تیمارهای موثر ازن، تیمار O3 در ازن در دمنوش های چای ترش و آویشن و در دمنوش بابونه تیمار O2 در ازن می تواند روشی موثر در کاهش معنی دار بار میکروبی مزوفیل های شوند. در بررسی کاربرد روش های ضدعفونی ماکروویو و ازن بر کاهش جمعیت سالمونلا اینتریتیدیس نشان داد که نتایج این آزمون با نتایج پژوهش های دیگر هم راستا بود ازن گازی و ماکروویو باعث کاهش جمعیت سالمونلا اینتریتیدیس در گیاه بابونه شدند.

کلمات کلیدی

, بار میکروبی, دمنوش های گیاهی, بابونه, آویشن, چای ترش, سالمونلا, مزوفیل های هوازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078259,
author = {خالصی, ساجده and عزیزی ارانی, مجید and حدادخداپرست, محمدحسین and کیارش قزوینی and بحرینی, معصومه},
title = {بررسی تاثیر تیمارهای ازن و مایکروویو بر کاهش بار میکروبی سه دمنوش بابونه، آویشن و چای ترش},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بار میکروبی، دمنوش های گیاهی، بابونه، آویشن، چای ترش، سالمونلا، مزوفیل های هوازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تیمارهای ازن و مایکروویو بر کاهش بار میکروبی سه دمنوش بابونه، آویشن و چای ترش
%A خالصی, ساجده
%A عزیزی ارانی, مجید
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A کیارش قزوینی
%A بحرینی, معصومه
%J هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2020

[Download]