دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب , 2013-04-17

Title : ( استئوکندروزیس، عامل اصلی لنگش در اسبان جوان )

Authors: Samaneh Ghasemi , Faezeh Alipour , Kamran Sardari , Ali Mirshahi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078291,
author = {Ghasemi, Samaneh and Alipour, Faezeh and Sardari, Kamran and Mirshahi, Ali},
title = {استئوکندروزیس، عامل اصلی لنگش در اسبان جوان},
booktitle = {دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب},
year = {2013},
location = {شیراز, IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استئوکندروزیس، عامل اصلی لنگش در اسبان جوان
%A Ghasemi, Samaneh
%A Alipour, Faezeh
%A Sardari, Kamran
%A Mirshahi, Ali
%J دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب
%D 2013

[Download]