دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣلی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎری‏ﻫﺎی اسب , 2013-04-17

عنوان : ( گزارش آرتریت عفونی حاصل از استرپتوکوکوس زواپیدیمیکوس در کره اسب تازه متولد شده )

نویسندگان: سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده , سمانه قاسمی , حسین کاظمی مهرجردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: آرتریت عفونی معمول‎ترین پیامد حاصل از سپتی‎سمی در کره اسب‎های تاره متولد شده است که اغلب اصلی‎ترین دلیل مرگ در این گروه از حیوانات می‎باشد. هدف: کره اسب نر 24 روزه‌‎ای با تاریخچه‏ای از وجود تورم در مفاصل و ناتوانی در قرار دادن پای راست روی زمین به بخش داخلی دام‎های بزرگ بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ارجاع داده شد. معاینات بالینی و اقدامات تشخیصی لازم جهت شناسایی عامل و تشخیص بیماری انجام گرفت. مواد و روش کار: در معاینه بالینی، تورم واضح و گسترده‎ای در مفاصل زانوی سمت راست و کارپ سمت چپ مشاهده شد. بررسی‎های کلینیکال پاتولوژی بر روی نمونه خون و آزمایش‎های مورد نیاز بر روی نمونه مایع مفصلی اخذ شده از بیمار انجام پذیرفت. کره مبتلا تحت درمان با آنتی بیوتیک و داروی ضدالتهاب غیر استروئیدی و شستشوی مفصل قرار گرفت. نتایج و بحث: در نتایج حاصل از آزمایش‎های کلینیکال پاتولوژی نمونه خون، افزایش در میزان فیبرینوژن، لکوسیتوز و نوتروفیلی توام با حضور باند سل‎ها گزارش شد. مایع مفصلی اخذ شده کدورت و حجم قابل توجهی را نشان می‎داد. در اسمیر تازه تهیه شده از این مایع وجود حدود 90% نوتروفیل و باکتری تایید شد. در ارزیابی مایع مفصلی، تعداد کل گلبول‎های سفید 42000 اعلام شد. کشت مایع مفصلی بیمار حضور باکتری استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس را تایید نمود. یافته‎های بالینی و نتایج حاصل از آزمایش‎های انجام شده، ابتلای کره اسب را به آرتریت عفونی تایید کرد.

کلمات کلیدی

, آرتریت عفونی, کره اسب, استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078293,
author = {تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا and قاسمی, سمانه and کاظمی مهرجردی, حسین},
title = {گزارش آرتریت عفونی حاصل از استرپتوکوکوس زواپیدیمیکوس در کره اسب تازه متولد شده},
booktitle = {دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣلی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎری‏ﻫﺎی اسب},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {آرتریت عفونی; کره اسب; استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش آرتریت عفونی حاصل از استرپتوکوکوس زواپیدیمیکوس در کره اسب تازه متولد شده
%A تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا
%A قاسمی, سمانه
%A کاظمی مهرجردی, حسین
%J دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣلی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎری‏ﻫﺎی اسب
%D 2013

[Download]