سومین ﻛﻨﮕﺮه ﻣلی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎری‏ﻫﺎی اسب , 2015-04-03

عنوان : ( گزارش کلاپس دوطرفه استخوان‏های مفصل تارس در یک راس کره اسب هلشتاین )

نویسندگان: علی میرشاهی , نگین رازی , سمانه قاسمی , هومن مسگرانی , کامران سرداری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلامت سیستم عضلانی-اسکلتی در کره اسب‏ها نقش مهمی را در کارآیی و فعالیت ورزشی آن‏ها پس از بلوغ ایفا خواهد کرد. شیوع انواع مشکلات و اختلالات اندام‏های حرکتی با منشا مادرزادی و یا اکتسابی در کره اسب‎ها این عوارض را به یکی از مهم‏ترین معضلات در صنعت پرورش اسب تبدیل نموده است. رادیولوژی به عنوان یکی از روش‏های تصویربرداری تشخیصی در دسترس، نقش بسزایی در تشخیص و تایید این عوارض استخوانی دارد. از جمله این عوارض در کره اسب‎ها بدشکلی‏های زاویه‎ای و کولاپس استخوان‎های تارس است. اســـتخوانی شـدن ناقــص اسـتــخوان‎های ســوم تــارس (Third tarsal bone) و اســتخـوان مرکــزی تـــارس (Central tarsal bone) یکی از عارضه‎های مرتبط با مفصل تارس در کره‎های نارس است و از آن جایی که در جستجوهای انجام گرفته تاکنون در ایران گزارشی از کولاپس دو طرفه استخوان­های تارس یافت نشده است، این مورد، اولین گزارش عارضه مذکور در ایران می‎باشد. یک راس کره اسب نر یک ماهه، نژاد هلشتاین، با بدشکلی‏ زاویه‏ای در اندام‎های حرکتی قدامی و با تاریخچه تولد زود هنگام به بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ارجاع داده شد. علاوه بر ارزیابی رادیوگرافی اندام‎های حرکتی قدامی، از مفاصل تارس دو اندام حرکتی خلفی در دو نمایLateromedial و Dorsoplantar رادیوگراف اخذ و کلاپس استخوان‎های سوم و مرکزی تارس و همچنین باریک شدن فضاهای مفصلی در هر دو اندام حرکتی خلفی مشاهده شد. این عارضه در مفصل تارس چپ از شدت بیشتری برخوردار بود. با توجه به نشانه‎های رادیولوژی، عارضه کلاپس دو طرفه استخوان‎های مفصل تارس تایید گردید. از آن‏جایی که صنعت پرورش اسب و شیوع انواع اختلات تکوینی استخوانی در کره اسب‏ها رو به افزایش است، ارزیابی دقیق و استفاده از روش‏های تشخیصی مناسب نظیر رادیولوژی در شناسایی عوارض مختلفی که می‏توانند به تنهایی و یا هم‏زمان با هم تظاهر یابند؛ الزامی به نظر می‏رسد تا علاوه بر اتخاذ تصمیم صحیح، امکان ارائه دقیق‎تر پیش ‏آگهی آینده ورزشی حیوان را فراهم آورد. این گزارش بالینی می‎تواند در تشخیص این عارضه از سایر بدشکلی‎ها و عوارض در اندام حرکتی خلفی اسب قابل توجه باشد.

کلمات کلیدی

, کلاپس استخوان های تارس, رادیولوژی, کره اسب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078301,
author = {میرشاهی, علی and رازی, نگین and قاسمی, سمانه and مسگرانی, هومن and سرداری, کامران},
title = {گزارش کلاپس دوطرفه استخوان‏های مفصل تارس در یک راس کره اسب هلشتاین},
booktitle = {سومین ﻛﻨﮕﺮه ﻣلی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎری‏ﻫﺎی اسب},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کلاپس استخوان های تارس; رادیولوژی; کره اسب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش کلاپس دوطرفه استخوان‏های مفصل تارس در یک راس کره اسب هلشتاین
%A میرشاهی, علی
%A رازی, نگین
%A قاسمی, سمانه
%A مسگرانی, هومن
%A سرداری, کامران
%J سومین ﻛﻨﮕﺮه ﻣلی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎری‏ﻫﺎی اسب
%D 2015

[Download]