دانش سیاسی, دوره (15), شماره (2), سال (2019-10) , صفحات (389-416)

عنوان : ( محاسبه شاخص‌های اصلی و فرعی قدرت اجتماعی تاثیرگذار بر قدرت ملی کشورها و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها )

نویسندگان: محمد رضا حافظ نیا , ریحانه صالح آبادی , سیدهادی زرقانی , سیروس احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قدرت اجتماعی با توجه به اهمیتی که در عرصه زندگی فردی و عمومی افراد دارد از اهمیت بسزایی بین صاحب نظران علوم مختلف برخودار است. از سویی دیگر این نوع قدرت را می‌توان یکی از ابعاد قدرت نرم و تاثیرگذار بر قدرت ملی سازه‌های سیاسی-فضایی دانست. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر قدرت اجتماعی و تعیین ضریب اهمیت هریک از متغیرها و در نهایت رتبه بندی کشورها بر این اساس است. روش تحقیق دارای سه مرحله اصلی می‌باشد. در مرحله اول مطالعات کتابخانه‌ای با مراجعه به مقالات، کتب‌ها و ... مبانی نظری تحقیق نوشته شد. در مرحله دوم در بخش یافته‌های میدانی برای سنجش ضریب اهمیت متغیرهای اجتماعی موثر بر قدرت ملی به 77متخصص داخلی و خارجی مراجعه شد. سپس برای سنجش متغیر کیفی روحیه ملی 30متخصص خارجی در زمینه علوم اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی و ... از کشورها هند، فرانسه، چین، کانادا و ... پرسشنامه‌ای را که به صورت آن لاین طراحی شده بود را پر نمودند. برای تبدیل متغیرهای کیفی به کمی از روش حداکثر درست نمایی فیشر بهره گرفته شد. و سپس با توجه به دارا بودن رویکرد سیستمی و یکپارچه قدرت از تکنیک دیمتل نیز جهت تعیین روابط علت و معلولی متغیرهای استفاده شد. و در نهایت 69کشور براساس روش تاپسیس براساس داده‌های کتابخانه‌ای و آماری رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد کشور ایالات متحده آمریکا با میانگین (0.575)، سوئیس (0.570)، نروژ (0.566)، سوئد (0.526)، هلند (0.522)، نیوزیلند (0.487)، انگلیس (0.482)، قطر (0.477)، چین (0.475) و هند (0.468) در رتبه اول تا دهم قرار دارند. کشورهای ویتنام (0.33)، نیجریه (0.340)، آفریقای جنوبی (0.347)، ونزوئلا (0.353)، غنا (0.371)، اکراین (0.3718)، پاکستان (0.376) دارای کمترین اهمیت بودند. کشور ایران نیز با میانگین (0.394) در رتبه چهل و نه بین شصت و نه کشور قرار گرفت

کلمات کلیدی

قدرت اجتماعی قدرت ملی روش حداکثر نمایی فیشر دیمتل تاپسیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078311,
author = {محمد رضا حافظ نیا and ریحانه صالح آبادی and زرقانی, سیدهادی and سیروس احمدی},
title = {محاسبه شاخص‌های اصلی و فرعی قدرت اجتماعی تاثیرگذار بر قدرت ملی کشورها و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها},
journal = {دانش سیاسی},
year = {2019},
volume = {15},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-0743},
pages = {389--416},
numpages = {27},
keywords = {قدرت اجتماعی قدرت ملی روش حداکثر نمایی فیشر دیمتل تاپسیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محاسبه شاخص‌های اصلی و فرعی قدرت اجتماعی تاثیرگذار بر قدرت ملی کشورها و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها
%A محمد رضا حافظ نیا
%A ریحانه صالح آبادی
%A زرقانی, سیدهادی
%A سیروس احمدی
%J دانش سیاسی
%@ 2008-0743
%D 2019

[Download]