بیست و یکمین همایش سالانه و چهارمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه , 2019-09-25

Title : ( Comparing Cytotoxic Effects of 7-Prenyloxycoumarin Derivatives on Human Leukemia/Lymphoma Cells )

Authors: Ramin Bagheri , Mohammad Keramati , Fatemeh Behnam Rassouli , Houshang Rafatpanah , Keyhan Ebrahimi , Mehrdad Iranshahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078415,
author = {رامین باقری and محمدرضا کرامتی and Behnam Rassouli, Fatemeh and هوشنگ رفعت پناه and کیهان ابراهیمی and مهرداد ایرانشاهی},
title = {Comparing Cytotoxic Effects of 7-Prenyloxycoumarin Derivatives on Human Leukemia/Lymphoma Cells},
booktitle = {بیست و یکمین همایش سالانه و چهارمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه},
year = {2019},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Comparing Cytotoxic Effects of 7-Prenyloxycoumarin Derivatives on Human Leukemia/Lymphoma Cells
%A رامین باقری
%A محمدرضا کرامتی
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%A هوشنگ رفعت پناه
%A کیهان ابراهیمی
%A مهرداد ایرانشاهی
%J بیست و یکمین همایش سالانه و چهارمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
%D 2019

[Download]