چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-08-14

عنوان : ( مدیریت انتخاب اندازه ماشین های کشاورزی با استفاده از یک مدل غیرخطی بهینه سازی شده )

نویسندگان: محمدرضا بیاتی , سیده پگاه امامی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق از یک مدل غیر خطی بهینه سازی شده برای مدیریت انتخاب اندازه تراکتورها و اندازه ادوات دنباله بند و نیز تعیین هزینه های واقعی و هزینه های بهینه ، در یک مزرعه در اطراف مشهد استفاده شد. هزینه های مورد بررسی شامل هزینه-های ثابت و هزینه های متغیر تراکتورها و ماشین های کشاورزی در فرایند کاشت تا برداشت محصولات گندم و سیب زمینی بود. هم چنین هزینه های کارگری، هزینه های به موقع انجام نشدن فعالیت ها و هزینه های کل نیز بررسی شدند. نتایج تحقیق منجر به تعیین و تثبیت تعداد تراکتورها، کاهش اندازه تعدادی از تراکتورها و ادوات دنباله بند گردید. از بین هزینه های بررسی شده و بر اساس استفاده از مدل بهینه سازی شده، هزینه های ثابت تراکتورها و ادوات دنباله بند مربوط، افزایش و بقیه هزینه ها براساس استفاده از این مدل، کاهش داشتند. بیش ترین کاهش هزینه هادر مورد هزینه های به موقع انجام نشدن فعالیت ها، با حدود 33 درصد روی داد.

کلمات کلیدی

, انتخاب بهینه تراکتور و ماشین های کشاورزی, مدل بهینه سازی شده, مدل های غیر خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078436,
author = {بیاتی, محمدرضا and امامی مقدم, سیده پگاه},
title = {مدیریت انتخاب اندازه ماشین های کشاورزی با استفاده از یک مدل غیرخطی بهینه سازی شده},
booktitle = {چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران},
year = {2019},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {انتخاب بهینه تراکتور و ماشین های کشاورزی، مدل بهینه سازی شده، مدل های غیر خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت انتخاب اندازه ماشین های کشاورزی با استفاده از یک مدل غیرخطی بهینه سازی شده
%A بیاتی, محمدرضا
%A امامی مقدم, سیده پگاه
%J چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
%D 2019

[Download]