هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران , 2019-11-26

عنوان : ( پهنه بندی و تغییرات زمانی استانداردهای کیفی آبهای زیرزمینی (SAR، EC و TDS) دشت مشهد برای مصارف کشاورزی )

نویسندگان: حسین شیران , حسین محمدزاده , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی سبب کاهش سطح آب ها و تغییر کیفیت آنها می شوند. میزان نسبت جذب سدیم (SAR) و هدایت الکتریکی (EC) و کل مواد جامد محلول (TDS) در آب های زیرزمینی، از شاخص های موثر در تعیین میزان تغییر کیفی آب های زیرزمینی هستند. هدف این مقاله پهنه بندی کیفی آب های زیرزمینی دشت مشهد به منظور شناسایی محدوده های بحرانی و ارائه راهکارهای مناسب می باشد. به همین منظور کوشش شده است با تحلیل پهنه بندی و با استفاده از نرم افزار ArcGis10.3 پهنه بندی و تغییرات کیفی زمانی و مکانی آب های زیرزمینی دشت مشهد را در دهه های گذشته (از سال 1366 تا 1397) مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که وضعیت کیفی آب برای مصارف کشاورزی، مطابق استانداردهای کیفی سازمان جهانی فائو، در دهه شصت شمسی نامناسب تر از سال های 70 تا 80 بوده، اما در دهه های 81 -90 وضعیت بهبود یافته ولی در سالهای 91-97 این میزان بیش از استاندارد می باشد. همچنین در دشت مشهد روند تغییرات کیفی مکانی آب های زیرزمینی از سمت شمال غرب به سمت جنوب شرق وضعیت بدتر شده تا اینکه در جنوب شرق وضعیت بحرانی می باشد .

کلمات کلیدی

, پهنه بندی دشت , دشت مشهد ,EC , TDSو SAR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078522,
author = {شیران, حسین and محمدزاده, حسین and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {پهنه بندی و تغییرات زمانی استانداردهای کیفی آبهای زیرزمینی (SAR، EC و TDS) دشت مشهد برای مصارف کشاورزی},
booktitle = {هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پهنه بندی دشت ، دشت مشهد ;EC ، TDSو SAR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی و تغییرات زمانی استانداردهای کیفی آبهای زیرزمینی (SAR، EC و TDS) دشت مشهد برای مصارف کشاورزی
%A شیران, حسین
%A محمدزاده, حسین
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
%D 2019

[Download]