مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت, دوره (12), شماره (45), سال (2021-1) , صفحات (215-235)

عنوان : ( شناسایی پیامدهای مسوولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده در مناطق عملیاتی پالایش گاز ایران )

نویسندگان: ام کلثوم زراعت گر بورانی , علیرضا خوراکیان , غلامرضا ملک زاده , فریبرز رحیم نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زندگی شغلی و خانوادگی، دو جزء لاینفک زندگی اکثریت افراد جامعه به شمار می‌رود. این دو جزء رمز موفقیت افراد در پیشبرد مقاصدشان می‌باشند. عوارض ناشی از بروز مشکل برای فرد، چه در مسیر زندگی شغلی یا خانوادگی‌اش نه تنها فرد را درگیر می‌کند، بلکه سازمان‌ها و جامعه را نیز بی‌نصیب نخواهد گذاشت. این تحقیق با هدف شناسایی پیامدهای مسوولیت‌پذیری سازمان نسبت به خانواده در شرکت‌های عملیاتی پالایش گاز ایران با رویکرد کیفی و براساس استراتژی داده بنیاد مبتنی بر رهیافت نظام‌مند انجام گرفته است. در پژوهش حاضر با روش نمونه‌گیری نظری، اشباع اطلاعات بوسیله مصاحبه‌ با 33 نفر از کارکنان این شرکت‌ها بدست آمد و از 180 مفهوم، 4 مقوله اصلی و 11 مقوله فرعی به دست آمده است. در اعتباربخشی یافته‌های تحقیق، از روش چهار معیاری گوبا و لینکلن (1985)، تحت عنوان قابلیت اعتماد استفاده شده است. نهایتا مقوله‌های سازمانی، فردی، خانوادگی و زیست‌بومی به عنوان مقوله‌های پیامدی مسوولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده شناسایی شدند. در نتیجه؛ در سازمانی که کارکنان آن حس مسوولیت‌پذیری مدیران را درک کنند با تمام قوا در جهت تحقق هر چه بهتر اهداف سازمان تلاش نموده و بهره‌وری سازمانی افزایش می‌یابد و بالتبع رضایت شغلی و خانوادگی بالاتر و ترک شغل کمتر خواهد شد.

کلمات کلیدی

, مسوولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده, مسوولیت اجتماعی سازمان, مناطق عملیاتی پالایش گاز ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078602,
author = {زراعت گر بورانی, ام کلثوم and خوراکیان, علیرضا and ملک زاده, غلامرضا and رحیم نیا , فریبرز},
title = {شناسایی پیامدهای مسوولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده در مناطق عملیاتی پالایش گاز ایران},
journal = {مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت},
year = {2021},
volume = {12},
number = {45},
month = {January},
issn = {2251-8886},
pages = {215--235},
numpages = {20},
keywords = {مسوولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده، مسوولیت اجتماعی سازمان، مناطق عملیاتی پالایش گاز ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی پیامدهای مسوولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده در مناطق عملیاتی پالایش گاز ایران
%A زراعت گر بورانی, ام کلثوم
%A خوراکیان, علیرضا
%A ملک زاده, غلامرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%J مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
%@ 2251-8886
%D 2021

[Download]