اکو هیدرولوژی, دوره (6), شماره (4), سال (2020-1) , صفحات (865-886)

عنوان : ( چارچوب دست‌یابی به چشم‌انداز مشترک در مدیریت مشارکتی-راهبردی آب (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کشف‌رود) )

نویسندگان: محمد سالاریان , کامران داوری , امین علیزاده , محمد مهرآیین , محمد فاضلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چشم‏انداز مشترک، عنصر اصلی برنامه‏ریزی در حوزۀ مدیریت آب و هستۀ اصلی تمام وظایف کنشگران است. چشم‏انداز مدیریت آب در ایران، دست‌یابی به توسعۀ پایاست، اما نبود چارچوب مشخصی برای دست‌یابی به توسعۀ پایا در مدیریت آب کشور محسوس است. این مهم می‏تواند با رویکرد برنامه‏ریزی‏های پویا از جنس مشارکتی-راهبردی قابل‏ دست‌یابی باشد. پژوهش حاضر به‏عنوان ‌اقدامی هدفمند با تلفیق تجارب داخلی و خارجی به ارائۀ ‌چارچوبی نظام‏مند برای دست‌یابی به چشم‏انداز مشترک در مدیریت مشارکتی-راهبردی آب پرداخته و در حوضۀ آبخیز کشف‌رود اجرا شده است. این چارچوب در سه گام ارائه شده است: در گام نخست، پس از شناسایی کنشگران حوضه به روش Snowball، با استفاده از روش Mind Map دغدغه‏های ایشان استخراج شد و سپس چشم‏انداز حوضه تدوین یافت. در گام دوم، راهبردهای دست‌یابی به چشم‏انداز با استفاده از روش فریمن شناسایی شد و سپس سیاست‏های کلان دست‌یابی به این راهبردها تدوین یافت. در گام سوم، به روش پرسشنامه‏ای قابلیت اجرایی شدن و اثرگذاری سیاست‏های کلان ارزیابی شد و در نهایت، سیاست‏های اجرایی برای دست‌یابی به سیاست‏های کلان مربوطه تدوین یافت. نتایج پژوهش حاضر به تدوین چشم‏اندازی مشترک تا سال ۱۴۲۰ در حوضۀ آبخیز کشف‌رود منجر شد که در آن حوضۀ یادشده، تعادل پایا در منابع و مصارف آب خواهد داشت. تلفیق نقشۀ ذهن بهره‌مندان و سیاست‌گذاران حوضه نشان داده است که بهبود وضعیت منابع و مصارف آب حوضۀ آبریز کشف‌رود ارتباط مستقیمی با حفظ معیشت کشاورزان حوضه دارد. این نتیجه در واقع صحت چشم‌انداز تدوین‌یافتۀ حوضۀ آبریز در افق طرح یعنی «تعادل پایا» در منابع و مصارف آب را بازگو می‌نماید.

کلمات کلیدی

پایایی کشف‏ رود راهبرد مدیریت‏ راهبردی مشارکت سیاست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078688,
author = {سالاریان, محمد and داوری, کامران and علیزاده, امین and مهرآیین, محمد and محمد فاضلی},
title = {چارچوب دست‌یابی به چشم‌انداز مشترک در مدیریت مشارکتی-راهبردی آب (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کشف‌رود)},
journal = {اکو هیدرولوژی},
year = {2020},
volume = {6},
number = {4},
month = {January},
issn = {2423-6098},
pages = {865--886},
numpages = {21},
keywords = {پایایی کشف‏ رود راهبرد مدیریت‏ راهبردی مشارکت سیاست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چارچوب دست‌یابی به چشم‌انداز مشترک در مدیریت مشارکتی-راهبردی آب (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کشف‌رود)
%A سالاریان, محمد
%A داوری, کامران
%A علیزاده, امین
%A مهرآیین, محمد
%A محمد فاضلی
%J اکو هیدرولوژی
%@ 2423-6098
%D 2020

[Download]