16th Iranian International Industrial Engineering Conference , 2020-01-22

عنوان : ( Optimal Charging Planning for Electric-Vehicle in Highway with Simulation technique )

نویسندگان: مهدیه مظفری , علیرضا شرکت بزازان , بابک رضائی خبوشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود آن که در سال‌های اخیر تکنولوژی وسایل نقلیه الکتریکی پیشرفت چشم‌گیری داشته است و زیرساخت‌های مربوط به آن‌ها نیز توسعه یافته اند، اما زمان شارژگیری این خودروها در مقایسه با خودروهای احتراقی، طولانی است. از طرفی به دلیل محدودیت‌های باتری، این خودروها کوتاه‌ برد هستند. این مسائل اهمیت برنامه‌ریزی برای شارژ این خودروها به ویژه در مسیر‌های طولانی را بیشتر می‌کند. در این پژوهش یک مدل شبیه‌سازی برای برنامه ریزی مناسب شارژگیری یک خودرو الکتریکی به منظور کمینه کردن هزینه‌‌های شارژ در طی سفر بین شهری ارائه شده است که طی آن مکان‌های توقف برای شارژ‌گیری و مقدار شارژ در هر یک از این ایستگاه ها با استفاده از اطلاعات مسیر و ایستگاه های موجود در طول مسیر تعیین می‌گردد. همچنین در این مدل محدودیت‌هایی از قبیل پنجره‌های زمانی، طول صف و متفاوت بودن قیمت برق در نظر گرفته شده است. مدل پیشنهادی با به‌کارگیری رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی و با روش فرا ابتکاری Scatter Search برای یک مسأله واقعی در قالب چهار سناریو حل و نتایج آن‌ها بررسی گردیده است

کلمات کلیدی

, کلیدی: خودرو الکتریکی, برنامه‌ریزی شارژ, بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی, شبیه‌سازی وقایع گسسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078694,
author = {مظفری, مهدیه and شرکت بزازان, علیرضا and رضائی خبوشان, بابک},
title = {Optimal Charging Planning for Electric-Vehicle in Highway with Simulation technique},
booktitle = {16th Iranian International Industrial Engineering Conference},
year = {2020},
location = {Tehran, ايران},
keywords = {کلیدی: خودرو الکتریکی، برنامه‌ریزی شارژ، بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی، شبیه‌سازی وقایع گسسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Optimal Charging Planning for Electric-Vehicle in Highway with Simulation technique
%A مظفری, مهدیه
%A شرکت بزازان, علیرضا
%A رضائی خبوشان, بابک
%J 16th Iranian International Industrial Engineering Conference
%D 2020

[Download]