تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, دوره (53), شماره (2), سال (2019-6) , صفحات (1-12)

عنوان : ( واکاوی انواع هویت در داستان‏های نوجوانان بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسون )

نویسندگان: وجیهه حسینی , اعظم صنعت جو , عاطفه شریف , سیدامیر امین یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: داستان‏های نوجوانان علاوه بر ویژگی‏های تفریحی و سرگرم‏کنندگی، سرشار از نکات آموزشی و تربیتی‏اند. یکی از پرسش‏های اساسی در دوره نوجوانی، کنجکاوی‏های فرد در زمینه شناخت خود و هویت‏یابی است. بنابراین شاید بتوان گفت نوجوان از طریق مطالعه داستان می‏تواند به این کنجکاوی‏های خود پاسخ دهد. پژوهش حاضر در نظر دارد وضعیت کتاب‏های داستانی نوجوانان را از حیث ابعاد هویت‏یابی و به تفکیک تألیف و ترجمه بررسی نماید. یکی دیگر از اهداف این پژوهش آن است که از میان داستان‏های بررسی شده، فهرستی از داستان‏هایی که بیشتر از بقیه به انواع هویت توجه داشته‏اند، معرفی شود. روش: پژوهش حاضر، توصیفی است و از رویکرد تحلیل محتوا به منظور جمع‏آوری داده‏های پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی کتاب‏های داستانی گروه‏های سنی \\\\\\\\\\\\\\\"د\\\\\\\\\\\\\\\" و \\\\\\\\\\\\\\\"ه\\\\\\\\\\\\\\\" است که در سال‏های 94-1390 توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است و در مجموع، 180 عنوان داستان را دربرمی‏گیرد. یافته‏ها: بررسی‏ها نشان داد در داستان‏های مورد بررسی به انواع مختلف هویت به شکل یکسانی توجه نشده است. بیشترین توجه نویسندگان داستان‏ها به هویت فردی، هویت خانوادگی، هویت گروهی، و هویت ملی تمرکز یافته است. سایر انواع هویت به تفکیک در داستان‏های تألیفی و ترجمه‏ای متفاوت است. بنابراین می‏توان گفت کم‏توجهی به سایر هویت‏ها، اثرات منفی و آسیب‏های جدی و جبران‏ناپذیری را در زمینه شکل‏گیری و تثبیت هویت نوجوانان بر جای می‏گذارد. در بخش پایانی یافته‏های پژوهش، هفت عنوان از داستان‏های برتر با در نظر گرفتن مؤلفه‏های هویتی مطرح در نظریات روانشناسی معرفی شده است.

کلمات کلیدی

, انواع هویت, داستان‏های نوجوانان, نظریه روانی- اجتماعی اریکسون, داستان‏های مناسب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078749,
author = {حسینی, وجیهه and صنعت جو, اعظم and عاطفه شریف and امین یزدی, سیدامیر},
title = {واکاوی انواع هویت در داستان‏های نوجوانان بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسون},
journal = {تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی},
year = {2019},
volume = {53},
number = {2},
month = {June},
issn = {1338-1026},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {انواع هویت، داستان‏های نوجوانان، نظریه روانی- اجتماعی اریکسون، داستان‏های مناسب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی انواع هویت در داستان‏های نوجوانان بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسون
%A حسینی, وجیهه
%A صنعت جو, اعظم
%A عاطفه شریف
%A امین یزدی, سیدامیر
%J تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
%@ 1338-1026
%D 2019

[Download]