مدیریت برند, دوره (5), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (79-106)

عنوان : ( بررسی تاثیر پشیمانی از برند بر قصد رفتاری به واسطه ی رضایت و نقش تعدیل گری هویت برند استفاده کنندگان در باشگاه های ورزشی درجه یک شهر مشهد )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , تهمینه سروری , مجتبی پورسلیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه مشتریان برای دستیابی به اهداف هویتی خود از برندها به‌عنوان حامل معانی استفاده می­کنند، یکی از ابزارهای راهبردی که موجب آسیب‌پذیری کمتر سازمان در مقابل فعالیت­های رقابتی بازار و بروز پشیمانی می­شود، هویت­یابی مصرف­کننده با برند می­باشد. به همین منظور، این پژوهش به بررسی تأثیر پشیمانی از برند بر قصد رفتاری به‌واسطه­ی رضایت و نقش تعدیل­گری هویت برند استفاده­کنندگان می­پردازد. نمونه­ این مطالعه شامل 402 نفر از استفاده­کنندگان خدمات ورزشی باشگاه­های ورزشی درجه‌یک شهر مشهد است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث اجرا پیمایشی بوده و برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده‌شده است. برای ارزیابی فرضیات از روش مدل­یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار آموس استفاده‌شده است نتایج نشان داد، پشیمانی از برند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به‌واسطه­ی رضایت تأثیر منفی بر قصد رفتاری استفاده‌کنندگان دارد و همچنین هویت‌یابی استفاده­کنندگان با برند به‌عنوان تعدیل­گر تأثیر منفی پشیمانی از برند بر قصد رفتاری و رضایت را کاهش و اثر مثبت رضایت بر قصد رفتاری را افزایش می­دهد.

کلمات کلیدی

برند پشیمانی از برند رضایت قصد رفتاری هویت برند مصرف‌کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078766,
author = {رحیم نیا , فریبرز and سروری, تهمینه and پورسلیمی, مجتبی},
title = {بررسی تاثیر پشیمانی از برند بر قصد رفتاری به واسطه ی رضایت و نقش تعدیل گری هویت برند استفاده کنندگان در باشگاه های ورزشی درجه یک شهر مشهد},
journal = {مدیریت برند},
year = {2018},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {2345-3222},
pages = {79--106},
numpages = {27},
keywords = {برند پشیمانی از برند رضایت قصد رفتاری هویت برند مصرف‌کننده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر پشیمانی از برند بر قصد رفتاری به واسطه ی رضایت و نقش تعدیل گری هویت برند استفاده کنندگان در باشگاه های ورزشی درجه یک شهر مشهد
%A رحیم نیا , فریبرز
%A سروری, تهمینه
%A پورسلیمی, مجتبی
%J مدیریت برند
%@ 2345-3222
%D 2018

[Download]