پردازش سیگنال پیشرفته, دوره (3), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (57-65)

عنوان : ( حمله کور بر روی تصاویر نشانه‌گذاری‌شده مبتنی بر قطعه‌بندی و تشابه غیر محلی )

نویسندگان: سیدحسین سلیمانی , امیر حسین طاهری نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک حمله جدید بر روی تصاویر نشانه‌گذاری‌شده معرفی شده‌است که قادر است نشانه جاسازی‌شده توسط روش‌های نشانه‌گذاری مبتنی بر کوانتیزه‌کردن و مدولاسیون لرزش را تخریب کند. این حمله از سه مرحله کلی تشکیل شده است که دو مرحله اول آن سعی در قطعه‌بندی و یافتن قطعه‌هایی از تصویر دارد که شباهت بیشتری به‌یک‌دیگر دارند و مرحله آخر سعی در ازبین‌بردن نشانه با استفاده از جابه‌جایی قطعات متشابه پیداشده دارد. یکی از ایده‌های اصلی روش پیشنهادی، الگوریتم یافتن زوج قطعه‌های مشابه از تصویر است که ممکن است در فاصله دور و نامشخص ازهم باشند. با توجه به اینکه در حمله معرفی شده، دانستن دقیق الگوریتم‌های نشانه‌گذاری و استخراج استفاده‌شده مطرح نیست، می‌توان این روش را یک روش کور نامید. نتایج بدست‌آمده از پیاده‌سازی این روش و مقایسه انجام‌شده با سایر حملات عمد و غیرعمد نشان می‌دهد که روش پیشنهادی نشانه را به حد قابل قبولی از بین می‌برد و کیفیت تجاری تصویر را حفظ می‌کند. مقدار معیار NC بدست‌آمده برای این روش کمتر از 0.4 و مقدار معیار PSNR بین تصویر نشانه‌گذاری‌شده و تصویر موردحمله قرارگرفته حدود 39 دسی‌بل می‌باشد.

کلمات کلیدی

نشانه؛ نشانه‌گذاری؛ حمله؛ قطعه‌بندی؛ تشابه غیر محلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078779,
author = {سلیمانی, سیدحسین and طاهری نیا, امیر حسین},
title = {حمله کور بر روی تصاویر نشانه‌گذاری‌شده مبتنی بر قطعه‌بندی و تشابه غیر محلی},
journal = {پردازش سیگنال پیشرفته},
year = {2019},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {2676-3397},
pages = {57--65},
numpages = {8},
keywords = {نشانه؛ نشانه‌گذاری؛ حمله؛ قطعه‌بندی؛ تشابه غیر محلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حمله کور بر روی تصاویر نشانه‌گذاری‌شده مبتنی بر قطعه‌بندی و تشابه غیر محلی
%A سلیمانی, سیدحسین
%A طاهری نیا, امیر حسین
%J پردازش سیگنال پیشرفته
%@ 2676-3397
%D 2019

[Download]