پردازش سیگنال پیشرفته, دوره (1), شماره (1), سال (2016-11) , صفحات (35-47)

عنوان : ( روش واترمارکینگ نیمه‌شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوس گسسته جهت تشخیص و بازسازی دست‌کاری در تصویر )

نویسندگان: بهروز بلوریان حقیقی , امیر حسین طاهری نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واترمارکینگ رقمی روشی، جهت تعبیه داده‌های اضافی در محتویات رقمی است به‌طوری‌که این داده‌های اضافی که آن‌ها را واترمارک می‌نامند، غیر قابل مشاهده باشند. یکی از کاربردهای واترمارکینگ رقمی تشخیص و بازسازی ناحیه دست‌کاری شده است. روش‌های واترمارکینگ رقمی که جهت تشخیص و بازسازی ارائه شده‌اند، قادرند ناحیه دست‌کاری در یک تصویر را شناسایی و بازسازی کنند. این کاربرد واترمارکینگ رقمی، معضل تغییرات محتویات رقمی را حل می‌کند. در این مقاله طرح واترمارکینگ جهت تشخیص و بازسازی ناحیه دست‌کاری برای تصاویر فشرده و غیره فشرده ارائه شده است. در این الگوریتم، هر بلوک در تصویر شامل واترمارک بلوکی دیگر است؛ در نتیجه، یک نسخه از واترمارک، برای هر بلوک غیر همپوشان در تصویر وجود دارد. از نگاشت آشوبی جهت بهبود امنیت و مغشوش کردن بلوک‌ها استفاده شده و کلید مخفی، همراه با تصویر واترمارکینگ منتقل می‌شود. با استفاده از الگوریتم پیشنهادی، تصویر که حدود 90% تخریب شده، با PSNR حدود 20 قابل‌بازسازی است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم نسبت به سایر روش‌ها، حتی هنگامی که ناحیه دست‌کاری بزرگ باشد، کارا و ایمن است و همچنین در برابر فرمت‌های رایج فشرده‌سازی مقاوم است.

کلمات کلیدی

بهروز بلوریان حقیقی؛ امیر حسین طاهری‌نیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078780,
author = {بلوریان حقیقی, بهروز and طاهری نیا, امیر حسین},
title = {روش واترمارکینگ نیمه‌شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوس گسسته جهت تشخیص و بازسازی دست‌کاری در تصویر},
journal = {پردازش سیگنال پیشرفته},
year = {2016},
volume = {1},
number = {1},
month = {November},
issn = {2676-3397},
pages = {35--47},
numpages = {12},
keywords = {بهروز بلوریان حقیقی؛ امیر حسین طاهری‌نیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش واترمارکینگ نیمه‌شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوس گسسته جهت تشخیص و بازسازی دست‌کاری در تصویر
%A بلوریان حقیقی, بهروز
%A طاهری نیا, امیر حسین
%J پردازش سیگنال پیشرفته
%@ 2676-3397
%D 2016

[Download]