هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2019-10-07

عنوان : ( رشد نانوساختارهای مغناطیسی اکسید آهن بر روی فوم نیکل و مشخصه‌یابی آن )

نویسندگان: سمانه صاحبیان سقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش از فرایند هیدروترمال برای سنتز نانوذرات مگنتیت و همچنین رشد مستقیم نانو ورق‌های Fe3O4 روی زیرلایه فوم نیکل استفاده شده است. به این منظور از نیترات آهن 9آبه (Fe(No3)3.9H2O) به عنوان منبع آهن و اوره (NH2)2Co) به عنوان عامل رسوب دهنده استفاده گردید. بررسی ریزساختاری به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، شناسایی فازهای تشکیل شده در فرایند سنتز توسط پراش پرتو ایکس(XRD) و اندازه گیری خواص مغناطیسی نمونه ها بوسیله مغناطیس سنج نمونه مرتعش(VSM) انجام شد. تصاویر SEM نشان داد که حضور فوم نیکل باعث رشد آرایه‌ای منظم از نانوورق‌های Fe3O4 به صورت عمود بر دیواره فوم شده است همچنین عدم حضور زیرلایه سبب اییجاد نانوذرات مگنتیت با مورفولوژی کروی شکل شده است.در الگوی پراش پرتو X فاز مگنتیت خالص در تمامی نمونه‌ها مشاهده شد و هیچ گونه ناخالصی دیگر مشاهده نگردید. بررسی رفتار مغناطیسی نشان داد که رشد نانوساختار مغناطیسی روی زیرلایه متخلخل سبب بهبود خواص مغناطیسی نانوکامپوزیت فوم نیکل تزیین شده با نانو ورقهای اکسید آهن شده است.

کلمات کلیدی

, مگنتیت, نیکل فوم, روش هیدروترمال, خواص مغناطیسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078787,
author = {صاحبیان سقی, سمانه},
title = {رشد نانوساختارهای مغناطیسی اکسید آهن بر روی فوم نیکل و مشخصه‌یابی آن},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مگنتیت، نیکل فوم، روش هیدروترمال، خواص مغناطیسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رشد نانوساختارهای مغناطیسی اکسید آهن بر روی فوم نیکل و مشخصه‌یابی آن
%A صاحبیان سقی, سمانه
%J هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
%D 2019

[Download]