هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2020-02-04

عنوان : ( یل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه n ام برمبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر )

نویسندگان: محمود شریعتی , مجید اسکندری شهرکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به تحلیل خمش و ارتعاشات نانوورق های مستطیلی پرداخته شده است. تئوری تنش کوپل اصلاح شده برای در نظر گرفتن اثرات اندازه مورد استفاده قرار گرفت. از اصل همیلتون برای استخراج معادلات حاکم استفاده شد روش حل نیز روش ناویر می باشد. در نهایت تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل نسبت طول به ضخامت صفحه و همچنین نسبت پارامتر مقیاس طول به ضخامت با جزییات مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, تئوری تنش کوپل اصلاح شده نانو صفحه مرتبه , n ام روش حل ناویر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078798,
author = {شریعتی, محمود and اسکندری شهرکی, مجید},
title = {یل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه n ام برمبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران},
year = {2020},
location = {دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1, ايران},
keywords = {تئوری تنش کوپل اصلاح شده نانو صفحه مرتبه - n ام روش حل ناویر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه n ام برمبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر
%A شریعتی, محمود
%A اسکندری شهرکی, مجید
%J هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
%D 2020

[Download]