پژوهش های ادبیات تطبیقی, دوره (7), شماره (4), سال (2020-2) , صفحات (112-138)

عنوان : ( بررسی تطبیقی ادبیات کارگری جهان از خلال رمان ژرمینال اثر زولا و سال‌های ابری اثر درویشیان )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , الهام علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارگران زیربنای مهم یک جامعه محسوب می‌شوند چرا که به لطف نیروی کار آن‌ها، حیات به جامعه برمی‌گردد و جامعه را به پیش می-برد. این ﻄﺒﻘﺔ اجتماعی که بخش عظیمی از جمعیت کشورها را به خود اختصاص می‌دهند همواره با مشکلات عدیدﺓ معیشتی، حقوقی و اجتماعی مواجه است. در هر عصری شاهد اعتراض به شرایط سخت زندگی از سوی کارگران هستیم. مهم‌ترین جنبش‌های کارگری جهان،در زمان انقلاب ژوئن 1848 پاریس است که در نهایت به تشکیل اولین حکومت کمون کارگری سال 1871 پاریس منجر شد و سپس انقلاب اکتبر 1917 روسیه را شاهد‌یم. این جنبش‌ها در ادبیات کشورها نیز نمود یافته است و نویسندگان واقع‌گرا، که به مسائل ﻄﺒﻘﺔ کارگر علاقمند بودند، به انعکاس این وقایع پرداخته‌اند. امیل زولا از اولین و بزرگ‌ترین نویسندگانی بود که از خلال ژرمینال به زندگی کارگران معدن پرداخت. در ایران نیز علی‌اشرف درویشیان از نویسندگانی بود که با سال‌های ابری زندگی کارگری را به رشته تحریر درآورد. این تحقیق می‌کوشد تا با بررسی ژانر ادبیات کارگری به عنوان یک جزء مرتبط با کل ادبیات، انعکاس جنبش‌ها و حق‌‌طلبی‌‌های این قشر را در رمان فرانسه و فارسی از خلال ژرمینال و سال‌های ابری روشن سازد و دریابد بر کدام‌ یک از ﻤؤﻟﻔﻪ‌های ادبیات کارگری در این آثار ﺘﺄکید بیشتری شده است.

کلمات کلیدی

, جنبشهای پرولتاری, ژانر کارگری, ادبیات تطبیقی, ژرمینال, سالهای ابری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078806,
author = {فارسیان, محمدرضا and الهام علیزاده},
title = {بررسی تطبیقی ادبیات کارگری جهان از خلال رمان ژرمینال اثر زولا و سال‌های ابری اثر درویشیان},
journal = {پژوهش های ادبیات تطبیقی},
year = {2020},
volume = {7},
number = {4},
month = {February},
issn = {2345-2366},
pages = {112--138},
numpages = {26},
keywords = {جنبشهای پرولتاری، ژانر کارگری، ادبیات تطبیقی، ژرمینال، سالهای ابری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی ادبیات کارگری جهان از خلال رمان ژرمینال اثر زولا و سال‌های ابری اثر درویشیان
%A فارسیان, محمدرضا
%A الهام علیزاده
%J پژوهش های ادبیات تطبیقی
%@ 2345-2366
%D 2020

[Download]