پژوهش سیاست نظری, دوره (6), شماره (26), سال (2020-2) , صفحات (59-95)

عنوان : ( حکومت‌مندی در اندیشه و کنش «محمدعلی فروغی» )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره , سعیده خلیلی , بهروز اسمعیل زاده گان علی زینل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناکارآمدی و عقب ماندگی ساختار نظام سیاسی حاکم بر ایرانِ دوران قاجاریه، دستاوردی جز فقر، بیماری، تحقیر و شکست برای مردم به ارمغان نیاورد. این امر بدان معناست که الگوی حکومت مندی متافیزیکی حاکم، قادر به پاسخگویی نیاز ها و مقتضیات زمان حاضر نبوده است. از این رو نخبگان سیاسی سعی‌ کردند تا با الهام از تمدن غرب، تغییری در پارادایم اندیشه ای حاکم بر ساختار سیاسی نظام سنتی ایران ایجاد کنند و شیوۀ جدیدی از سامان دهی امر سیاسی را جایگزین نمایند. کاوش در نظریه های این نخبگان، حکایت از تحولی مهم در سپهر اندیشه ای ایرانیان دارد؛ زیرا نخستین بار بود که از مفاهیمی از قبیلِ قانون، قدرت محدود، پارلمان، عدالت خانه و حکومتِ مردم سخن رانده می‌شد. این رویکرد گواه بر آن است ‌که جامعه و ساختار سیاسی ایران در حال گام برداشتن به سمت نوع مدرنِ حکومت مندی است. در میان نخبگان مطرح در این حوزه، «محمدعلی فروغی» دارای نظریه ای منسجم و سنجیده درباره شکل مناسب دولت در کالبد سیاسی ایران است. بدین منظور در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی آثار اندیشه ای وی پرداخته، بر انگارۀ وی درباره حکومت مند شدن دولت تمرکز کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم‌ که فروغی چه نوعی از دولت را برای استقرار در ساختار سیاسی ایران مناسب می دانسته است؟ این دولت دارای چه شاخص ها و مؤلفه هایی است؟ تبلور سازه ذهنی وی درباره دولت در اعمالش چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش این است ‌که به نظر می رسد که فروغی ‌شکل مشروطه سلطنتی همراه با فنونی چون دولت مبتنی بر قانون اساسی، تفکیک قوا، مجلس قدرتمند، قوه قضاییه و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از قبیل آزادی بیان و عقیده، مسکن، شغل و... را در اندیشه و کنش خود دنبال می کرده است. فرضیه پژوهش در قالب چارچوب نظری هرمنوتیک اسکینر آزمون شده است.

کلمات کلیدی

, حکومت‌مندی , هرمنوتیک اسکینر , دولت مشروطه , قانون اساسی , محمدعلی فروغی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078807,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله and خلیلی, سعیده and اسمعیل زاده گان علی زینل, بهروز},
title = {حکومت‌مندی در اندیشه و کنش «محمدعلی فروغی»},
journal = {پژوهش سیاست نظری},
year = {2020},
volume = {6},
number = {26},
month = {February},
issn = {2008-5796},
pages = {59--95},
numpages = {36},
keywords = {حکومت‌مندی ، هرمنوتیک اسکینر ، دولت مشروطه ، قانون اساسی ، محمدعلی فروغی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حکومت‌مندی در اندیشه و کنش «محمدعلی فروغی»
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%A خلیلی, سعیده
%A اسمعیل زاده گان علی زینل, بهروز
%J پژوهش سیاست نظری
%@ 2008-5796
%D 2020

[Download]