جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (7), شماره (4), سال (2019-9) , صفحات (19-29)

عنوان : ( تأثیرات تخریب زیستگاه بر روی فراجمعیت‌های ول معمولی(پستانداران: جوندگان) )

نویسندگان: فاطمه طباطبائی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همواره تعارضاتی مابین حافظت از محیط‌زیست و انواع توسعه همانند شهرسازی و جاده‌سازی وجود دارند که می‌توانند نقش مهمی در تکامل و انقراض جمعیت‌های حیات‌وحش ایفا می‌کنند. برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های راه‌سازی که در مناطق حفاظتی اجرا می‌شوند می‌توانند با تقسیم و برهم زدگی یکپارچگی زیستگاه، آن‌ها را به محیط‌هایی ناامن برای حیات‌وحش مبدل ‌سازد. به‌منظور بررسی نقش چنین مخاطراتی برای تنوع زیستی، پویایی‌شناسی فراجمعیت‌هایی از ول معمولی که گونه‌ای جونده و تهدید شده است در سه لکه‌ی زیستگاهی که توسط جاده‌ها و بزرگراه‌ها به‌صورت زیستگاه‌های کوچک درآمده‌اند به روش صید – علامت‌گذاری و صید مجدد CMR در کشور بلژیک مطالعه شد. کلنی‌های موجود در هر لکه زیستگاهی به‌عنوان یک فراجمعیت در نظر گرفته شد. نتایج نشان می‌دهند که در لکه‌ی زیستگاهی که بزرگ‌تر بوده و کمتر مورد تعرض قرار گرفته شرایط زیستگاهی مناسب‌تر بوده و فراجمعیت باقی‌مانده با نرخ کمتری به‌سوی انقراض محلی پیش رفته است. فراجمعیت مذکور ازنظر تعداد و هم ازنظر نسبت جنسی پایداری بیشتری را نسبت به فراجمعیت‌های دیگر نشان داد.

کلمات کلیدی

, انقراض, تنوع زیستی, تخریب زیستگاه, ول, لوون-ل-نوو بلژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078821,
author = {طباطبائی یزدی, فاطمه},
title = {تأثیرات تخریب زیستگاه بر روی فراجمعیت‌های ول معمولی(پستانداران: جوندگان)},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {4},
month = {September},
issn = {2322-1682},
pages = {19--29},
numpages = {10},
keywords = {انقراض، تنوع زیستی، تخریب زیستگاه، ول، لوون-ل-نوو بلژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیرات تخریب زیستگاه بر روی فراجمعیت‌های ول معمولی(پستانداران: جوندگان)
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2019

[Download]