دراسات حدیثه فی نهج البلاغه, دوره (3), شماره (5), سال (2020-9) , صفحات (97-106)

عنوان : ( نامه الغارات منبعی برای خطبه شقشقیه )

نویسندگان: مصطفی گوهری فخرآباد , مجتبی سلطانی احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روابط امام علی (ع) با خلفا بر اساس دیدگاه های فرقه ای شیعه یا سنی، بسیار متناقض و به صورت بسیار گرم یا برعکس آن تصویر شده است. یکی از مواردی که نظر امام علی (ع) درباره خلفا به صراحت آمده است خطبه 3 نهج البلاغه معروف به شَقشَقیه است. به سبب همین صراحت، عده ای از علما و مورخان اهل سنت این خطبه را مجعول و ساخته دست سید رضی (د.406ق) دانسته اند. با این حال محتوای این خطبه به شکلی کامل تر در نامه امام علی (ع) به عده ای از یارانش در اواخر روزگار خلافتش در کتاب الغارات ثقفی (د.283ق) آمده است که نه تنها صحت محتوای خطبه شَقشَقیه را نشان می دهد بلکه تاریخ سندیت آن را به 100 سال عقب تر باز می گرداند. در کنار آن صحت محتوای شمار دیگری از خطب نهج البلاغه نیز تأیید می شود؛ زیرا در این نامه با تفصیل یا اجمال بدان ها اشاره شده است.

کلمات کلیدی

, الغارات, نهج البلاغه, سندیت خطبه شقشقیه, روابط امام علی (ع) با خلفا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078881,
author = {گوهری فخرآباد, مصطفی and سلطانی احمدی, مجتبی},
title = {نامه الغارات منبعی برای خطبه شقشقیه},
journal = {دراسات حدیثه فی نهج البلاغه},
year = {2020},
volume = {3},
number = {5},
month = {September},
issn = {2676-3435},
pages = {97--106},
numpages = {9},
keywords = {الغارات، نهج البلاغه، سندیت خطبه شقشقیه، روابط امام علی (ع) با خلفا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نامه الغارات منبعی برای خطبه شقشقیه
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%A سلطانی احمدی, مجتبی
%J دراسات حدیثه فی نهج البلاغه
%@ 2676-3435
%D 2020

[Download]