نامه آموزش عالی, دوره (12), شماره (48), سال (2020-3) , صفحات (7-36)

عنوان : ( پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه: مرور نظام‌مند )

نویسندگان: افسانه سرگزی , رضوان حسین قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از چالش‌های اساسی حوزه آموزش عالی، «چگونگی پیوند آموزش و پژوهش» است. هدف اصلی در این نوشتار، مرور پیشینه پژوهشی درباره پیوند آموزش و پژوهش به‌عنوان کارکردهای اصلی دانشگاه است. برای دستیابی به این هدف از روش مرور نظام مند بهره گرفته شد. پس از جستجو، غربالگری و ارزیابی مطالعات انجام گرفته، ۳۹ مطالعه به‌عنوان نمونه پژوهش بررسی شد. بدین ترتیب، شواهد پژوهشی مرتبط در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر (امرالد، سیج، اسپرینگر، ساینس دایرکت، مگیران، اس ای دی و نورمگز) در بازه زمانی 2018-2013 شناسایی و استخراج شدند. ضمن تحلیل محتوای آنها، نتایج پژوهش در پاسخ به این پرسش اساسی که چه عواملی بر پیوند آموزش و پژوهش مؤثرند، ترکیب شدند. تحلیل نتایج به دست آمده، نشان‌دهنده آن بود که پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه از فعالیت‌های جاری در کلاس، فرایندهای جاری در ساختار نظام آموزش عالی، زیرساخت‌های موجود در نظام آموزش عالی و تعامل دانشگاه با محیط متأثر است. از این‌رو، چنین به نظر می رسد که برقراری این پیوند در دانشگاه به سه عامل اساسی از جمله برنامه درسی، اعضای هیئت علمی و دانشجویان معطوف است که توجه به آن از سوی سیاست‌گذاران آموزشی، ضرورت می‌یابد.

کلمات کلیدی

, آموزش, یادگیری, پژوهش, دانشگاه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078890,
author = {سرگزی, افسانه and حسین قلی زاده, رضوان},
title = {پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه: مرور نظام‌مند},
journal = {نامه آموزش عالی},
year = {2020},
volume = {12},
number = {48},
month = {March},
issn = {2008-4617},
pages = {7--36},
numpages = {29},
keywords = {آموزش، یادگیری، پژوهش، دانشگاه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه: مرور نظام‌مند
%A سرگزی, افسانه
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J نامه آموزش عالی
%@ 2008-4617
%D 2020

[Download]