ششمین همایش‌ملی مدیریت بهداشت دام، دانشگاه شیراز (AHMS) , 2020-02-19

عنوان : ( مطالعه کاردیاک تروپونین I در پنومونی گوساله گاو شیری در گاوداری های شیری مشهد )

نویسندگان: پیمان باهری , مسلم صادقی , غلامرضا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری های دستگاه تنفسی گاو یکی از عوامل مهم بروز بیماری و مرگ و میر در صنعت گاوداری است. تحقیقات انجام گرفته در کشورهای مختلف شیوع بیماری را بین 10تا70 درصد اعلام نموده است(1). خسارات اقتصادی حاصل از بیماری شامل: هزینه های درمانی، پیشگیری، کاهش ضریب تبدیل غذایی، رشد و مرگ و میر می باشند(2,1). بیماری تنفسی علاوه بر خسارات اقتصادی آشکار ناشی از مرگ و میر و هزینه های درمانی، اثرات درازمدت غیر آشکاری چون کاهش اضافه وزن، طولانی شدن زمان اولین زایش و کاهش طول عمر اقتصادی دام را به همراه دارد و بدین ترتیب خسارات سنگین تری برصنعت دامپروری وارد می سازد. پنومونی گوساله ها یک بیماری چندعاملی است که نتیجه عملکرد پیچیده ای از محیط، میزبان و جرم بیماریزا است(6). ترکیبی از عوامل عفونی(ویروس، باکتری، مایکوپلاسما)، اختلال در سیستم دفاعی میزبان و شرایط محیطی در بروز بیماری ایفای نقش می کنند(6). از میان عوامل عفونی، تمایل هیستوموناس سرمنوس به ایجاد اسیب به قلب، ترومبوز سیستمیک در ورید اجوف خلفی که می تواند سبب برونکوپنومونی و اندوکاردیت شود، گزارش شده است(2).

کلمات کلیدی

, پنومونی گوساله گاو شیری, تروپونین I قلب , بیومارکرهای قلبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078947,
author = {باهری, پیمان and صادقی, مسلم and محمدی, غلامرضا},
title = {مطالعه کاردیاک تروپونین I در پنومونی گوساله گاو شیری در گاوداری های شیری مشهد},
booktitle = {ششمین همایش‌ملی مدیریت بهداشت دام، دانشگاه شیراز (AHMS)},
year = {2020},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {پنومونی گوساله گاو شیری- تروپونین I قلب - بیومارکرهای قلبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه کاردیاک تروپونین I در پنومونی گوساله گاو شیری در گاوداری های شیری مشهد
%A باهری, پیمان
%A صادقی, مسلم
%A محمدی, غلامرضا
%J ششمین همایش‌ملی مدیریت بهداشت دام، دانشگاه شیراز (AHMS)
%D 2020

[Download]