آموزه های حدیثی, دوره (2), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (67-84)

عنوان : ( تحلیل روایات مختلف مدح و ذم گروهی در رجال کشی )

نویسندگان: رحیمه ببرکته شمشیری , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود روایات متعارض و مختلف در رجال کشّی از ویژگی‌های این اثر کهن رجالی است. در پاره‌ای از روایات و گزارش‌های متعارض رجال کشّی تعدادی از راویان یک‌جا و هم‌زمان توسط امامان معصوم مدح و تعدیل و گاه مورد مذمت و نکوهش واقع شده‌اند و ما این دسته از روایات را روایات مدح و ذم گروهی نام می‌نهیم. در مجموع در رجال کشّی سیزده روایت در مدح تعدادی از اصحاب صادقین وهشت روایت ذم گروهی وجود دارد که با حذف موارد تکراری، به چهار روایت کاهش می‌یابد. نتیجه این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است از این قرار است که حضور حداکثری راویان فطحی مذهب در نقل و نشر دسته‌ای از روایات مدح گروهی مشهود است. هم‌چنین نقش غالیان در جعل احادیث مذمت اصحاب امامان به سبب تقابلی که با فقیهان اصحاب صادقین داشته اند، بارز است.

کلمات کلیدی

, رجال کشّی , مدح و ذم , روایات متعارض , راویان فطحی , غالیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078978,
author = {ببرکته شمشیری, رحیمه and جلالی, مهدی},
title = {تحلیل روایات مختلف مدح و ذم گروهی در رجال کشی},
journal = {آموزه های حدیثی},
year = {2019},
volume = {2},
number = {4},
month = {January},
issn = {2676-6361},
pages = {67--84},
numpages = {17},
keywords = {رجال کشّی ، مدح و ذم ، روایات متعارض ، راویان فطحی ، غالیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل روایات مختلف مدح و ذم گروهی در رجال کشی
%A ببرکته شمشیری, رحیمه
%A جلالی, مهدی
%J آموزه های حدیثی
%@ 2676-6361
%D 2019

[Download]