نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه , 2019-07-05

عنوان : ( شناسایی استراتژی های توسعه مدیران در راستای طرح جانشین پروری )

نویسندگان: فرزانه یگانه کالشور , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شرایط امروز اقتصاد جهانی با کمرنگ تر شدن مرزها نیاز مبرم به مدیرانی با قابلیت هایی فراتر از قابلیت های امروز احساس می شود. مدیران نقش تعیین کننده ای در توسعه سازمان دارند؛ بنابراین تدوین استراتژی ها و راهکارهایی مطلوب برای توسعه مدیران امری ضروری است. در چنین شرایطی سازمان ها با فراهم ساختن بستری جهت توسعه مدیران اطمینان دارند ،که اشخاص مناسب و شایسته ای را در صف تصدی گری پست کلیدی مدیریت دارا هستند؛ لذا قادر خواهند بود برای آینده کسب و کار خود بسیار موثرتر و کارآمدتر برنامه ریزی کنند .در واقع می توان گفت سازمان ها با بهره گیری از استراتژی های متعدد توسعه ای مانند جانشین پروری ، مدیران را برای مقابله با چالش های صعب العبور آینده آماده می کنند .

کلمات کلیدی

, توسعه مدیران , جانشین پروری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079089,
author = {یگانه کالشور, فرزانه and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا},
title = {شناسایی استراتژی های توسعه مدیران در راستای طرح جانشین پروری},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {توسعه مدیران ، جانشین پروری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی استراتژی های توسعه مدیران در راستای طرح جانشین پروری
%A یگانه کالشور, فرزانه
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
%D 2019

[Download]