نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08

عنوان : ( تحلیل پایداری اغتشاش در جریان های لایه ای برشی و حل معادله اورسامرفیلد به روش طیفی )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , مجید ملک جعفریان , علی اسماعیلی , احمد پارسانیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بررسی آنالیز پایداری برای جریان لایه ای برشی و جت دو بعدی توسط روش طیفی پرداخته شده و برای بررسی پایداری جریان، معادله اورسامرفلد حل شده است. در این راستا با استفاده از روش طیفی و با تابع پایه بر اساس سری چبی شف به حل معادله [- اورسامرفلد پرداخته می شود. از آنجا که سری چبی شف بر بازه [ ۱،١ تعریف می شود، از یک تابع تبدیل مناسب جداگانه و مشتقات جزیی آن استفاده شده است. سپس با نوشتن یک برنامه نرم افزاری به زبان فرترن، این معادله حل شده که پاسخی دقیق از حل عددی معادله بدست می دهد. همچنین برای اعتبارسنجی نیز نتایج حاصله با نتایج موجود برای جت دو بعدی مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که این روش برای حل معادله اورسامرفلد جواب دقیقی می دهد و روش مناسبی برای حل این معادله می باشد. از طرفی جریان جت دو بعدی نسبت به جریان لایه ای برشی پایدارتر می باشد و با فاصله از خروجی جت ناحیه پایداری کاهش و ناحیه ناپایداری افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, پیوستگی, ناویر ا ستوکس, اور سامرفلد, سری چبی شف, لایه برشی, جت دوبعدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079162,
author = {پسندیده فرد, محمود and ملک جعفریان, مجید and اسماعیلی, علی and پارسانیا, احمد},
title = {تحلیل پایداری اغتشاش در جریان های لایه ای برشی و حل معادله اورسامرفیلد به روش طیفی},
booktitle = {نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیوستگی- ناویر ا ستوکس- اور سامرفلد- سری چبی شف- لایه برشی- جت دوبعدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل پایداری اغتشاش در جریان های لایه ای برشی و حل معادله اورسامرفیلد به روش طیفی
%A پسندیده فرد, محمود
%A ملک جعفریان, مجید
%A اسماعیلی, علی
%A پارسانیا, احمد
%J نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2010

[Download]