تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (9), شماره (21), سال (2020-3) , صفحات (177-194)

عنوان : ( نمودهای تحقق امنیت اجتماعی با تکیه بر داستان حضرت موسی (ع) و فرعون در قرآن )

نویسندگان: علی صباغیان دلوئی , غلامرضا رئیسیان , سهیلا پیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«امنیت اجتماعی» یکی از نیازهای اساسی جوامع انسانی از دیرباز تاکنون بوده است. بطوری که برقراری و تثبیت آن زمینه را برای رشد و تعالی مادی و معنوی افراد جامعه فراهم می‌کند. از این رو مورد توجه همه‌ی انبیاء الهی نیز بوده است. در این میان بررسی داستان حضرت موسی(ع) که پربسامدترین داستانهای قرآن است اهمیت بسزایی دارد زیرا از یک سو جامعه مصر و قوم بنی اسرائیل که تحت حکومت ظالمانه‌ی فرعون قرار داشتند از کمترین امنیت برخوردار بودند و از‌ سوی دیگر موسی(ع) موظف به نجات آنها از حکومت فرعون شده بود. این پژوهش به دنبال تبیین و تحلیل مهمترین نتایج راهبردهای موسی(ع)در تحقق امنیت اجتماعی در سه حوزه‌ی سیاسی، فرهنگی و اعتقادی است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و اطلاعات مورد استفاده به روش کتابخانه‌ای و با بررسی محتوای آیات مربوطه می‌باشد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که موسی(ع) در حوزه های فوق از روش‌ها و راهکارهای مختلفی بهره برده است که در بسیاری از موارد موفق به برقراری امنیت در جامعه‌ی هدف گردیده است، اما علیرغم تلاشهای خستگی ناپذیرو تغییر روش های تبلیغاتی، گاهی نتیجه‌ی مورد نظر بدست نیامده است.

کلمات کلیدی

, امنیت اجتماعی, حضرت موسی (ع), فرعون, قرآن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079204,
author = {صباغیان دلوئی, علی and رئیسیان, غلامرضا and پیروزفر, سهیلا},
title = {نمودهای تحقق امنیت اجتماعی با تکیه بر داستان حضرت موسی (ع) و فرعون در قرآن},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2020},
volume = {9},
number = {21},
month = {March},
issn = {2008-2681},
pages = {177--194},
numpages = {17},
keywords = {امنیت اجتماعی، حضرت موسی (ع)، فرعون، قرآن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نمودهای تحقق امنیت اجتماعی با تکیه بر داستان حضرت موسی (ع) و فرعون در قرآن
%A صباغیان دلوئی, علی
%A رئیسیان, غلامرضا
%A پیروزفر, سهیلا
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2020

[Download]