تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (16), شماره (4), سال (2020-2) , صفحات (35-70)

عنوان : ( ابهام زدایی ازآیۀ 37 سورۀ احزاب باتکیه بر نقد سندی و محتوایی روایات )

نویسندگان: حجت اله حکم ابادی , غلامرضا رئیسیان , عباس اسماعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله آیاتی که از دیرباز بین مفسران مورد گفتگوست، آیۀ 37 سورۀ احزاب است که به ماجرای جدایی زید از زینب بنت جحش و سپس ازدواج پیامبر(ص) با زینب اشاره دارد. رهیافت های نادرست برخی از مفسران درتأثیرپذیری از روایات مجعول، سبب شد تا عشق و علاقۀ قلبی پیامبر(ص) به زینب، علت اصلی جدایی زید و زینب قلمداد شود. اینگونه برداشتهای نادرست زمینه را فراهم نمود تا دشمنان اسلام نیز ازآن یک داستان عاشقانه ساخته، ساحت قدس پیامبر(ص) را با آن آلوده، و عصمت و طهارت انبیاء را زیر سوال ببرند. این پژوهش، با رویکردی تحلیلی و انتقادی، با بررسی سندی و محتوایی روایات، به ارزیابی دیدگاه‌های مفسران فریقین دراین زمینه پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهدکه؛به دلیل مخالفت با آیات، ضعف درسند، اضطراب در متن روایات، اسرائیلی بودن روایات، مخالفت با عصمت و ... رهیافت برخی ازمفسران نادرست می‌باشد، از سوی دیگر، قرائن موجود در سیاق آیه، شأن نزول آیه، مباحث تاریخی، و روایات صحیح، رهیافت صحیح را مشخص و روشن می سازدکه؛ ازدواج پیامبر(ص) با زینب به دستور خدا و با هدف شکستن یک سنت جاهلی درارتباط با حرمت ازدواج با همسرمطلقۀ فرزند خوانده بوده است. لذا منظور ازعبارت « وَتُخْفی‏ فی‏ نَفْسِکَ مَا اللَّهُ مُبْدیهِ» این است که؛ پیامبر(ص) حکم ازدواج با زینب، را که ازطریق وحی به ایشان ابلاغ شده بود، ازمردم مخفی می‌کرد.

کلمات کلیدی

\\\\\\\"آیۀ 37 سورۀ احزاب \\\\\\\" تبنّی\\\\\\\" \\\\\\\"ازدواج پیامبر(ص) با زینب بنت جحش \\\\\\\" \\\\\\\" نقد سندی و متنی روایات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079220,
author = {حکم ابادی, حجت اله and رئیسیان, غلامرضا and عباس اسماعیلی زاده},
title = {ابهام زدایی ازآیۀ 37 سورۀ احزاب باتکیه بر نقد سندی و محتوایی روایات},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2020},
volume = {16},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-2681},
pages = {35--70},
numpages = {35},
keywords = {\\\\\\\"آیۀ 37 سورۀ احزاب \\\\\\\" تبنّی\\\\\\\" \\\\\\\"ازدواج پیامبر(ص) با زینب بنت جحش \\\\\\\" \\\\\\\" نقد سندی و متنی روایات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ابهام زدایی ازآیۀ 37 سورۀ احزاب باتکیه بر نقد سندی و محتوایی روایات
%A حکم ابادی, حجت اله
%A رئیسیان, غلامرضا
%A عباس اسماعیلی زاده
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2020

[Download]