مطالعات حقوقی, دوره (11), شماره (4), سال (2020-3) , صفحات (223-256)

عنوان : ( چالش تعهد بر افشا در تأمین مالی هزینه های داوری تجاری بین‌المللی توسط ثالث )

نویسندگان: عبدالحسین شیروی , اعظم انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأمین مالی دعوا توسط ثالث یکی از شیوه‌های تأمین مالی موجود برای طرفین دعوا بوده که با استفاده از آن بتوانند مخارج طرح دعوا یا دفاع از آن را تأمین کنند. گرچه این شیوه تأمین مالی توسط ثالث فواید قابل ملاحظه‌ای برای خواهان، خوانده و حتی نظام‌های قضایی دارد، اما هنوز ابعاد حقوقی آن چندان روشن نیست. این نقیصه منجر به ابهاماتی در خصوص وظیفه تأمین مالی شده یا تأمین‌ کننده مالی در افشای قرارداد تأمین مالی به داور و طرف دیگر دعوا شده است. افشاسازی از یک‌سو می‌تواند منجر به نقض تعهد محرمانگی مندرج در قرارداد تأمین مالی شود و از سوی دیگر می‌تواند بی‌طرفی و استقلال داور را متأثر کند. این مقاله ابتدا تأمین مالی دعوا را تبیین می‌کند و آن را از نهادهای مشابه تمیز می‌دهد. سپس به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا تعهدی بر افشای قرارداد تأمین مالی در داوری تجاری بین‌المللی وجود دارد؟ مقاله با در نظر گرفتن دو دیدگاه مخالف در این خصوص و رویه قضایی به این نتیجه می‌رسد که هیچ تعهد مستقلی بر افشاسازی وجود قرارداد تأمین مالی وجود ندارد و افشای تأمین مالی صرفاً باید مطابق قواعد و رویه‌های افشاسازی اسناد در داوری‌های بین‌المللی صورت گیرد.

کلمات کلیدی

, تأمین مالی دعوا, تعهد به افشا, محرمانگی, هزینه‌های داوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079263,
author = {عبدالحسین شیروی and انصاری, اعظم},
title = {چالش تعهد بر افشا در تأمین مالی هزینه های داوری تجاری بین‌المللی توسط ثالث},
journal = {مطالعات حقوقی},
year = {2020},
volume = {11},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7926},
pages = {223--256},
numpages = {33},
keywords = {تأمین مالی دعوا، تعهد به افشا، محرمانگی، هزینه‌های داوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چالش تعهد بر افشا در تأمین مالی هزینه های داوری تجاری بین‌المللی توسط ثالث
%A عبدالحسین شیروی
%A انصاری, اعظم
%J مطالعات حقوقی
%@ 2008-7926
%D 2020

[Download]