التیام, دوره (6), شماره (2), سال (2020-3) , صفحات (1-13)

عنوان : ( لنگش، خطری روز افزون در گله های شیری )

نویسندگان: امیر نجاتی , احمدرضا محمدنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لنگش به عنوان یکی از مهمترین عوامل زیان اقتصادی در صنعت دامپروری مورد توجه است. این عارضه نه تنها باعث ایجاد درد و ناراحتی در حیوان شده بلکه از طریق کاهش آسایش دام و عوارضی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم به دام وارد می کند منجر به کاشه تولیدات دامی می گردد. در این مقاله ضمن نگرشی کلی به وضعیت صنعت دامپروری در جهان و ایران و ضرورت هایی که این صنعت ایجاد می نماید. نگاه های کلی به زیان های اقتصادی لنگش، مشکلات آسایش ایجاد شده توسط لنگش، مشکلاتی که در سلامت دام حاصل از رخداد لنگش ایجاد می گردد از اهم نکات مورد بحث در این مقاله است. در نهایت تلاش گردیده است تا نگاه ویژه ای به ثبت اطلاعات و ارزیابی آن در مبحث مراقبت از سم شود و راه کارهای ثبت اطلاعات با تشریح مبانی کالبد شناختی آن مورد توجه قرار گیرد. نگارندگان بر این باورند که تنها در سایه ثبت اطلاعات درست و کارآمد است که می توان نسبت به ارزیابی آنچه گذشته اقدام نمود و برای آنچه پیش رو است برنامه ریزی کرد.

کلمات کلیدی

, لنگش, گاوشیری, زیان اقتصادی, شناسایی لنگش, صنعت گاوشیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079283,
author = {امیر نجاتی and محمدنیا, احمدرضا},
title = {لنگش، خطری روز افزون در گله های شیری},
journal = {التیام},
year = {2020},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2423-5695},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {لنگش، گاوشیری، زیان اقتصادی، شناسایی لنگش، صنعت گاوشیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T لنگش، خطری روز افزون در گله های شیری
%A امیر نجاتی
%A محمدنیا, احمدرضا
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2020

[Download]