التیام, دوره (6), شماره (2), سال (2020-3) , صفحات (35-54)

عنوان : ( عوامل خطر در بروز لنگش در گله های شیری )

نویسندگان: احمدرضا محمدنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لنگش و عوارض آن از اصلی ترین عوامل زیان اقتصادی درگله های شیری هستند. لنگش عارضه ای چندین عاملی است که بدون مدیریت فاکتورهای خطری که احتمال رخداد آن را در گله افزایش می دهد نمی توان نسبت به شناسایی و کنترل آن اقدام نمود. در مقاله حاضر مروری سیستماتیک بر فاکتورهای خطر لنگش شده است. این مرور به دنبال تعاریف بالینی از فاکتورهای خطر و علل ایجادی یه عارضه صورت گرفته است و به دنبال آن عوامل خطر لنگش ناشی از رخدادها در دامداری یا محیط نگهداری (جنس سقف، شیب سقف، ارتفاع سقف، شیب کف، درناژ کف، فواصل سالن ها از شیردوشی، انتظار شیردوشی، راهروها، حمام های سم)، مربوط به مدیریت (تغذیه، تراکم، ترکیب گله، روز شیردهی، جابجایی گله، شیردوشی، کودروبی، شعله دهی، بسترسازی)، خارج از محیط و مربوط به اقلیم و جغرافیا (دما، رطوبت، بارش، باد، ارتفاع از سطح دریا، ، مدیریت استرس گرمایی و نزدیکی با سایر واحدهای دامپروری) و مربوط به دام (بی سی اس، میزان تولید شیر، بیماری های هم زمان، بودجه بندی زمان) مورد بررسی قرار گرفته است. هریک از عوارض بالا با توجه به شرایط ایران ارزیابی شده و ارزش کاربردی هر یک از قسمت ها درایران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, فاکتورهای خطر, لنگش, گاوشیری, تغذیه, تراکم, سم چینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079284,
author = {محمدنیا, احمدرضا},
title = {عوامل خطر در بروز لنگش در گله های شیری},
journal = {التیام},
year = {2020},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2423-5695},
pages = {35--54},
numpages = {19},
keywords = {فاکتورهای خطر، لنگش، گاوشیری، تغذیه، تراکم، سم چینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل خطر در بروز لنگش در گله های شیری
%A محمدنیا, احمدرضا
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2020

[Download]