حقوق خصوصی, دوره (16), شماره (2), سال (2020-3) , صفحات (301-321)

عنوان : ( ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بین‌المللی با نگاهی به حقوق ایران )

نویسندگان: اعظم انصاری , محمد مجد کابری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در اغلب نظام‎های حقوقی به دلیل جلوگیری از بروز دادرسی موازی، صدور احکام متعارض، اتلاف وقت، و هزینه‌های اصحاب دعوا و دادگاه‌ها دکترین ایراد امر مطروحه در دعاوی داخلی پذیرفته شده است. با این حال به دلایل مختلف از جمله رعایت حاکمیت ملی در خصوص پذیرش این دکترین در دعاوی خصوصی بین‌المللی میان نظام‌های حقوقی و حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. در پژوهش حاضر به بررسی رویکرد حقوق ایران در مواجهه با این دکترین در دعاوی خصوصی بین‌المللی پرداخته شد. نتیجة پژوهش، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی، نشان داد حقوق ایران برخلاف بسیاری از نظام‌های حقوقی در حوزة حقوق بین‌الملل خصوصی به این دکترین توجه نکرده است. اما مسیر برای پذیرش این دکترین در دعاوی خصوصی بین‌المللی هموار است.

کلمات کلیدی

, دعاوی خصوصی بین‌المللی, دکترین ایراد امر مطروحه, دکترین دادگاه نامناسب, صلاحیت انحصاری, دادگاه صالح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079286,
author = {انصاری, اعظم and کابری, محمد مجد},
title = {ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بین‌المللی با نگاهی به حقوق ایران},
journal = {حقوق خصوصی},
year = {2020},
volume = {16},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-840X},
pages = {301--321},
numpages = {20},
keywords = {دعاوی خصوصی بین‌المللی، دکترین ایراد امر مطروحه، دکترین دادگاه نامناسب، صلاحیت انحصاری، دادگاه صالح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بین‌المللی با نگاهی به حقوق ایران
%A انصاری, اعظم
%A کابری, محمد مجد
%J حقوق خصوصی
%@ 2008-840X
%D 2020

[Download]