مهندسی سازه و ساخت, دوره (8), شماره (3), سال (2021-6) , صفحات (177-190)

عنوان : ( بررسی زفتار قاب های مهاربندی فولادی بلند مرتبه تحت اثر بار آتش )

نویسندگان: محمدرسول کفاش بازاری , عباس کرم الدین , محمد مقیمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درک رفتار سازه‌های فولادی تحت بارگذاری آتش بسیار مهم است زیرا بسیاری از حوادث اخیر نشان‌دهنده آسیب‌پذیری سازه‌های فولادی در برابر چنین خطری است. مطالعات عددی و تجربی گسترده برای بررسی رفتار انواع مختلفی از المان‌های سازه فولادی به‌صورت مجزا، اتصالات سازه فولادی و همچنین قاب‌های خمشی فولادی در شرایط آتش‌سوزی انجام‌شده است. بااین‌حال، پاسخ قاب‌های مهاربندی فولادی هم‌محور در شرایط آتش‌سوزی قبلاً موردمطالعه قرار نگرفته است. این مقاله پاسخ کلی و رفتار قاب‌های مهاربندی همگرای ویژه فولادی را تحت یک سری سناریو آتش‌سوزی یکنواخت با در نظر گرفتن فازهای گرم شونده و خنک شونده در سطوح مختلف تراز طبقات به کمک تحلیل عددی به روش اجزای محدود بررسی می‌کند. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد کمانش تیرها و مهاربندهای در معرض درجه حرارت بالا به دلیل نیروی محوری فشاری بزرگ در اثر محدودیت‌های انتهایی در برابر انبساط رخ می‌دهد. همچنین مقاومت قاب‌های مهاربندی در برابر آتش تحت تأثیر موقعیت آتش قرار می‌گیرد چنانکه در ترازهای پائین تر با افزایش بار ثقلی، اثر P-Δ که عامل مؤثر در تخریب سازه است، افزایش‌یافته و پتانسیل خطر تخریب زودهنگام سازه را افزایش دهد. نتایج تجزیه‌وتحلیل‌ها می‌تواند به مهندسان در درک پاسخ‌های موضعی و کلی از قاب‌های مهاربندی فولادی تحت بارگذاری آتش کمک کند.

کلمات کلیدی

, آتش‌سوزی, تحلیل‌های متوالی, مقاومت آتش, قاب های مهاربندی, رفتار کلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079487,
author = {کفاش بازاری, محمدرسول and کرم الدین, عباس and مقیمان, محمد},
title = {بررسی زفتار قاب های مهاربندی فولادی بلند مرتبه تحت اثر بار آتش},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2021},
volume = {8},
number = {3},
month = {June},
issn = {2476-3977},
pages = {177--190},
numpages = {13},
keywords = {آتش‌سوزی، تحلیل‌های متوالی، مقاومت آتش، قاب های مهاربندی، رفتار کلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی زفتار قاب های مهاربندی فولادی بلند مرتبه تحت اثر بار آتش
%A کفاش بازاری, محمدرسول
%A کرم الدین, عباس
%A مقیمان, محمد
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2021

[Download]