مهندسی عمران فردوسی, دوره (33), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (31-58)

عنوان : ( بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی همگرای ویژه فولادی تحت بار آتش پس از زلزله )

نویسندگان: محمدرسول کفاش بازاری , عباس کرم الدین , محمد مقیمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وقوع آتش‌سوزی در اثر زمین‌لرزه یک مسئله مهم برای ساختمان‌ها در مناطق با لرزه‌خیزی متوسط تا زیاد است. در این مقاله به‌منظور ارائه بینش از اثرات آتش‌سوزی پس از زلزله در سازه‌های فولادی با استفاده از شبیه‌سازی اجزای محدود، رفتار قاب‌های مهاربندی همگرای ویژه فولادی در معرض این بارگذاری موردبررسی قرار می‌گیرد. شبیه‌سازی سازه تحت بار زلزله با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی انجام‌شده و با قرار دادن وضعیت سازه پس از زلزله به‌عنوان شرایط اولیه، تحلیل حرارتی-مکانیکی با اعمال منحنی دما-زمان بر روی اجزای در معرض آتش انجام‌شده است. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که زمان مقاومت سازه در برابر حریق صرف‌نظر از مشخصه رکورد زلزله و سناریوهای آتش‌سوزی برای قاب‌های مهاربندی ویژه بسیار کوتاه بوده و اثرات ناشی زلزله قبلی بر روی آن ناچیز بوده است.

کلمات کلیدی

, آتش‌سوزی پس از زلزله, تحلیل‌های متوالی, مقاومت آتش, قاب‌های مهاربندی, رفتار کلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079488,
author = {کفاش بازاری, محمدرسول and کرم الدین, عباس and مقیمان, محمد},
title = {بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی همگرای ویژه فولادی تحت بار آتش پس از زلزله},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2020},
volume = {33},
number = {1},
month = {June},
issn = {2783-2805},
pages = {31--58},
numpages = {27},
keywords = {آتش‌سوزی پس از زلزله، تحلیل‌های متوالی، مقاومت آتش، قاب‌های مهاربندی، رفتار کلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی همگرای ویژه فولادی تحت بار آتش پس از زلزله
%A کفاش بازاری, محمدرسول
%A کرم الدین, عباس
%A مقیمان, محمد
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2020

[Download]