سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار , 2019-12-17

عنوان : ( بررسی نقش واسط قدرشناسی و تعهد در رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری (موردمطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر تبریز) )

نویسندگان: قاسم اسلامی , فرشاد قادری خشندرق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از پتانسیل گردشگری برای همه کشورها مهم جلوه می‌کند. در این میان مسائل رفتاری با گردشگران که داری فرهنگ‌های متفاوت هستند بسیار مهم است. قدرشناسی، درازای خرید مشتریان یکی از موضوع‌های حساس و عنصری مهم و حیاتی در ارتباط با گردشگران می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی نقش میانجی قدرشناسی و تعهد در رابطه بین بازاریابی رابطه‌‌مند و وفاداری مشتریان می‌باشد. گردآوری داده‌ها از طریق 390 پرسشنامه در میان گردشگران ساکن در هتل‌های پنج ستاره شهر تبریز انجام گرفت. بررسی روابط میان متغیرها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزار AMOS صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بازاریابی رابطه‌مند بر قدرشناسی، تعهد و وفاداری گردشگران تأثیر مثبت دارد. از دیگر نتایج اینکه قدرشناسی و تعهد بر وفاداری گردشگران تأثیر مثبت دارد. همچنین نقش میانجی‌گری قدر‌شناسی و تعهد در رابطه بین بازاریابی رابطه‌‌مند و وفاداری مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, بازاریابی رابطه‌‌مند, قدرشناسی, تعهد, وفاداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079496,
author = {اسلامی, قاسم and قادری خشندرق, فرشاد},
title = {بررسی نقش واسط قدرشناسی و تعهد در رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری (موردمطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر تبریز)},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار},
year = {2019},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بازاریابی رابطه‌‌مند، قدرشناسی، تعهد، وفاداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش واسط قدرشناسی و تعهد در رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری (موردمطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر تبریز)
%A اسلامی, قاسم
%A قادری خشندرق, فرشاد
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار
%D 2019

[Download]