نخستین همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای , 2020-04-16

عنوان : ( بررسی تأثیر برند کارفرمایی بر عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی )

نویسندگان: روح الله حسن زاده , محمدمهدی فراحی , قاسم اسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه رقابت در فضای کسب و کار موجب شده است که سازمانها به دنبال راهکارهایی برای رسیدن به مزیت رقابتی و کسب مهارتهایی جهت افزایش سود در کسب و کار و همچنین افزایش و بهبود عملکرد شرکت خود باشند. از جمله راهکارها برای سازمانها به دست آوردن مزیت رقابتی، ایجاد و افزایش سرمایه انسانی در سازمان است. از جمله راهکارهایی که کمک فراوانی به سازمانها برای رسیدن به سرمایه انسانی می کند، برندسازی کارفرمایی است. برندسازی کارفرمایی بستری برای حفظ و جذب افراد مستعد و کارا در سازمان را فراهم می آورد. به طور کلی استفاده از اصول برند در حوزه منابع انسانی «برند کارفرمایی» نامیده می-شود. خواستگاه برند کافرما در بازایابی و منابع انسانی است. که برای شناخت این مفهوم در بخش بازاریابی باید به «بازاریابی داخلی» پرداخته شود، و در بخش منابع انسانی به «مدیریت استعداد» در سازمانها که امروزه یک منبع استراتژیک است، توجه نمود. محقق در این پژوهش به دنبال تعریف و تبیین برند کارفرمایی و اثرات آن بر عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی می باشد.

کلمات کلیدی

, برند کارفرمایی, سرمایه انسانی, عملکرد شرکت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079512,
author = {حسن زاده, روح الله and فراحی, محمدمهدی and اسلامی, قاسم},
title = {بررسی تأثیر برند کارفرمایی بر عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی},
booktitle = {نخستین همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای},
year = {2020},
location = {گنبد کاووس, ايران},
keywords = {برند کارفرمایی، سرمایه انسانی، عملکرد شرکت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر برند کارفرمایی بر عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی
%A حسن زاده, روح الله
%A فراحی, محمدمهدی
%A اسلامی, قاسم
%J نخستین همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
%D 2020

[Download]