ایران نامه, دوره (5), شماره (1), سال (2020-4) , صفحات (3-15)

عنوان : ( بانوی نخستین ها (نگاهی به تاریخ نگاری شیرین بیانی) )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تا آنجا که به تاریخ‌نگاری نوین پیرامون امپراتوری مغول در ایران مربوط می‌شود توجه به زوایای ناشناخته یا کمتر شناخته شده تاریخ عصر مغول و به طور خاص «ایلخانان مغول» در ایران با کوشش‌های دکتر شیرین بیانی در اواخر دهه 1960 / 1340 اهمیت قابل توجهی یافت. پیش از او عباس اقبال با انتشار کتاب «تاریخ مغول» (1933 / 1312) گزارشی عمومی، مستند و نسبتا جامع از چگونگی ظهور امپراتوری مغول، حملات مغول به ایران، حکومت ایلخانان، حکومت‌های محلیِ پساایلخانی و تحولات فرهنگی – اجتماعی این دوران تا ظهور تیمور را فراهم آورده بود. مروری بر کارنامه شیرین بیانی در زمینه مطالعات تاریخ مغول نشان می‌دهد که او در میان مورخان ایرانی معاصر در این زمینه سهم و جایگاه ویژه‌ای دارد. او به جز نیم قرن تمرکز بر مطالعات تاریخ ایران در دوره مغول از بسیاری جهات جایگاه «نخستین بودن» را نیز در این عرصه از آن خود کرده است. نوشته حاضر برمبنای چنین نگرشی شکل گرفته است.

کلمات کلیدی

, شیرین بیانی, تاریخ نگاری, تاریخ مغول, تاریخ نگاری زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079571,
author = {عباسی, جواد},
title = {بانوی نخستین ها (نگاهی به تاریخ نگاری شیرین بیانی)},
journal = {ایران نامه},
year = {2020},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {0892-4147},
pages = {3--15},
numpages = {12},
keywords = {شیرین بیانی، تاریخ نگاری، تاریخ مغول، تاریخ نگاری زنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بانوی نخستین ها (نگاهی به تاریخ نگاری شیرین بیانی)
%A عباسی, جواد
%J ایران نامه
%@ 0892-4147
%D 2020

[Download]