مطالعات تاریخی قرآن و حدیث, دوره (25), شماره (65), سال (2020-1) , صفحات (239-252)

عنوان : ( تأثیر واقدی بر تفاسیر فریقین (با تأکید بر آیات مربوط به غزوة احد در سوره آل عمران) )

نویسندگان: طیبه خزاعی , حسن نقی زاده , سهیلا پیروزفر , صاحبعلی اکبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابوعبدالله محمّد بن واقد، مورّخ سرآمد مسلمان قرن دوم هجری در دانش مغازی که گرچه مفسر به شمار نمی آیدامّا در اثر معروف خود «المغازی» به بیان شأن نزول آیات مربوط به نبردهای صدر اسلام پرداخته است و مفسران فریقین در تفاسیر خود از تبیین های او بهره برده اند. این نوشتار، در صدد بازشناسی گونه های تبیین این مؤرخ در تفاسیروموضع مفسران در برخورد با این مرویات، محدود به آیات غزوة احد در تفاسیر دو دوره شده است، نحوه برخورد مفسران در برابر مرویات واقدی در سه حیطه: نقل روایت، استناد به روایات و یا نپذیرفتن روایات او، حائز اهمیت است. براساس یافته های این پژوهش، گزارشهای واقدی بخصوص در ترسیم جزئیات تاریخی با اعتماد بر آیات قرآن، روایات معصومین و سیاق آیه، موردپذیرش مفسران واقع شده وراهیابی گزارش های اودرتفاسیررا، می توان درگرایش تفسیری-مفسران وویژگیهای عصرونوع مخاطبان جستجوکردچنان که تبیین‌های او، در فاسیر روایی واجتهادی قرن ششم که با صبغه واعظانه بوده اند، بیشتردیده می شود از این رو برداشت‌های مفسران از یک آیه، مبتنی بر پیش‌فرض‌های تاریخی مورّخانی همچون واقدی بوده است که برای توضیح بیشترآیه به تاریخ روی آورده‌اند.

کلمات کلیدی

, تفسیر قرآن, المغازی واقدی, غزوة احد, سورة آل عمران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079585,
author = {خزاعی, طیبه and نقی زاده, حسن and پیروزفر, سهیلا and اکبری, صاحبعلی},
title = {تأثیر واقدی بر تفاسیر فریقین (با تأکید بر آیات مربوط به غزوة احد در سوره آل عمران)},
journal = {مطالعات تاریخی قرآن و حدیث},
year = {2020},
volume = {25},
number = {65},
month = {January},
issn = {1735-8701},
pages = {239--252},
numpages = {13},
keywords = {تفسیر قرآن، المغازی واقدی، غزوة احد، سورة آل عمران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر واقدی بر تفاسیر فریقین (با تأکید بر آیات مربوط به غزوة احد در سوره آل عمران)
%A خزاعی, طیبه
%A نقی زاده, حسن
%A پیروزفر, سهیلا
%A اکبری, صاحبعلی
%J مطالعات تاریخی قرآن و حدیث
%@ 1735-8701
%D 2020

[Download]