ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران , 2019-11-19

عنوان : ( نقد ﺩرس آشنایی با مهندسی برق مطالعه موردﻱ: گروﻩ مهندسی برق ﺩانشگاﻩ فردوسی مشهد )

نویسندگان: مجید علومی بایگی , محمد مولوی کاخکی , حبیب رجبی مشهدی , مرتضی خادمی درح , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده–در این مقاله تاریخچه درس ”آشنایی با مهندسی برق“ که در هفت سال گذشته در دانشگاه فردوسی مشهد ارائه شده است مرور و سرفصل های ارائه شده نقد میشود. دلایلی که سبب شده است این درس به اندازه مورد انتظار مورد توجه دانشجویان قرار نگیرد ریشه یابی و پیشنهادهایی جهت افزایش تاثیر گذاری آن ارائه میشود. در نتیجه گیری مسائل چالش برانگیز در این رابطه جهت مطالعه، پژوهش و تصمیم گیری در مورد آنها ارائه میشود.

کلمات کلیدی

, سرفصل های درس آشنایی با مهندسی برق, نقددرس آشنایی با مهندسی برق, پیشنهادهایی برای درس آشنایی با مهندسی برق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079813,
author = {علومی بایگی, مجید and مولوی کاخکی, محمد and رجبی مشهدی, حبیب and خادمی درح, مرتضی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {نقد ﺩرس آشنایی با مهندسی برق مطالعه موردﻱ: گروﻩ مهندسی برق ﺩانشگاﻩ فردوسی مشهد},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سرفصل های درس آشنایی با مهندسی برق، نقددرس آشنایی با مهندسی برق، پیشنهادهایی برای درس آشنایی با مهندسی برق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقد ﺩرس آشنایی با مهندسی برق مطالعه موردﻱ: گروﻩ مهندسی برق ﺩانشگاﻩ فردوسی مشهد
%A علومی بایگی, مجید
%A مولوی کاخکی, محمد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A خادمی درح, مرتضی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
%D 2019

[Download]