اقتصاد پنهان, دوره (1), شماره (4), سال (2017-12) , صفحات (100-121)

عنوان : ( برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول )

نویسندگان: سحر رستگار مقدم حلاج , مسعود همایونی فر , سید سعید ملک الساداتی , مهدی قائمی اصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقتصاد زیرزمینی مجموعه ای از فعالیت های غیرقانونی و گزارش نشده که در چند دهه اخیر اهمیت فراوانی در کشورهای مختلف یافته است؛ که در همه نظام ها به طور کم و بیش وجود دارد و به صورت های مختلفی ظاهر می شود. داشتن اطلاعات از میزان اقتصاد زیرزمینی برای بررسی اثربخشی سیاست های پولی و مالی، فرار مالیاتی، شکاف مالیاتی و توزیع عادلانه درآمد بسیار مهم است. به همین دلیل بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سعی در برآورد و کنترل برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی را دارند. در این پژوهش به بررسی و اندازگیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب در طی دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۲ با استفاده از روش غیرمستقیم تقاضای پول نقد پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد در این دوره حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب بین ۱۷ تا ۳۱ درصد GDP است و ایران در حد متوسط از این نرخ می باشد. پژوهش های گذشته نشان داده که در دوره سالهای۱۳۵۲-۱۳۸۶ حجم اقتصاد زیرزمینی حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص بوده، اما طی دوره۱۳۸۴-۱۳۹۲با توجه به این پژوهش حجم اقتصاد زیرزمینی برابر با ۲۳.۸ درصد تخمین زده شده است.

کلمات کلیدی

, اقتصاد زیرزمینی , تقاضای پول نقد , نرخ مالیات , داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079822,
author = {سحر رستگار مقدم حلاج and همایونی فر, مسعود and ملک الساداتی, سید سعید and مهدی قائمی اصل},
title = {برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول},
journal = {اقتصاد پنهان},
year = {2017},
volume = {1},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-6210},
pages = {100--121},
numpages = {21},
keywords = {اقتصاد زیرزمینی ، تقاضای پول نقد ، نرخ مالیات ، داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول
%A سحر رستگار مقدم حلاج
%A همایونی فر, مسعود
%A ملک الساداتی, سید سعید
%A مهدی قائمی اصل
%J اقتصاد پنهان
%@ 2008-6210
%D 2017

[Download]