نظریه های کاربردی اقتصاد, دوره (5), شماره (3), سال (2018-11) , صفحات (43-74)

عنوان : ( بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ )

نویسندگان: روح اله نظری , مهدی خداپرست مشهدی , احمد سیفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با تأسیس اوپک در سال 1960 میلادی، عرصه جدیدی برای رقابت میان دو تولیدکننده بزرگ نفت در جهان یعنی ایران و عربستان بوجود آمد و از همان زمان، تحولات داخلی اوپک و بازتاب‌های آن در عرصه بین‌المللی، متأثر از رقابت‌های شدیدی بود که میان این دو عضو برجسته اوپک شکل گرفته بود. از این رو ایران و عربستان به‌عنوان دو کشور مهم و تأثیرگذار در سازمان اوپک شناخته می‌شوند. لذا بررسی و تحلیل رفتار این دو کشور در بازار جهانی نفت و سازمان اوپک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از داده‌های ماهانه 2015:12-1973:1 بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش ‌یافته، سپس روش مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت برآوردها انجام گرفته است. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار ایران و عربستان غیرخطی و رژیم تبانی عمده ترین حالت رفتاری ایران و رژیم رقابتی رفتار غالب برای کشور عربستان بوده است، به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالباً رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتل گونه بوده است اما رفتار عربستان برخلاف قواعد کارتل و مبتنی بر رقابت بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که طول مدت ماندن ایران در رژیم تبانی به‌طور متوسط تقریباً برابر 217 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به‌طور متوسط برابر با 13 ماه است. اما طول مدت ماندن عربستان در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 40 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 68 ماه است. بنابراین در دوره مورد بررسی احتمال ماندن ایران در رژیم تبانی بسیار بیشتر از احتمال ماندن در رژیم رقابتی است اما احتمال ماندن عربستان در رژیم رقابتی بیشتر از تبانی است.

کلمات کلیدی

, ایران, عربستان, اوپک, تبانی, رقابتی, مارکف سوئیچینگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079901,
author = {نظری, روح اله and خداپرست مشهدی, مهدی and سیفی, احمد},
title = {بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ},
journal = {نظریه های کاربردی اقتصاد},
year = {2018},
volume = {5},
number = {3},
month = {November},
issn = {2423-6578},
pages = {43--74},
numpages = {31},
keywords = {ایران، عربستان، اوپک، تبانی، رقابتی، مارکف سوئیچینگ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ
%A نظری, روح اله
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A سیفی, احمد
%J نظریه های کاربردی اقتصاد
%@ 2423-6578
%D 2018

[Download]