برنامه‌ ریزی و بودجه, دوره (23), شماره (4), سال (2019-2) , صفحات (63-86)

عنوان : ( بررسی اثر قومیت بر ترجیح‌های زمانی: شواهدی از افغانستان )

نویسندگان: سیدمحمد حسینی , محمدرضا لطفعلی پور , مهدی فیضی , غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هویت یکی از اساسی­ ترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار و عملکرد اقتصادی افراد است. از این‌رو، اقتصاد هویت به عنوان زیرمجموعه­ ای مهم از شاخه اقتصاد رفتاری، به بررسی اثرگذاری مولفه­ های مختلف هویت بر رفتار اقتصادی انسان­ها می­ پردازد. پژوهش حاضر در این چارچوب، ضمن تاکید بر تفاوت رفتار انسان­ ها با آنچه در مدل­ های متعارف ارائه می­ شود، ملاحظه‌های روان­شناختی اجتماعی را با استفاده از روش پیش‌زمینه‌سازی در قالب یک آزمایش میدانی از دانشجویان افغان، از اقوام تاجیک و هزاره، در نظر می‏ گیرد. نتایج ما نشان می‌دهد که در جامعه چندقومی افغانستان، مولفه قومیت به عنوان بخش مهمی از هویت اجتماعی مردم، اثری معنادار بر ترجیح‌های زمانی آن‌ها (به عنوان یک تصمیم اقتصادی) دارد؛ به‏ طوری که تداعی قومیت، اقوام تاجیک را اکنون‏ گراتر از اقوام هزاره می‌کند. در حالی که بدون برجسته‌سازی قومیت، ترجیح زمانی اقوام هزاره بیش‌تر معطوف به زمان حال است و اقوام تاجیک، آینده­ گرایی بیش‌تری از خود به نمایش می ­گذارند.

کلمات کلیدی

, هویت اجتماعی, قومیت, اقتصاد هویت, اقتصاد آزمایشگاهی, افغانستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079966,
author = {حسینی, سیدمحمد and لطفعلی پور, محمدرضا and فیضی, مهدی and صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {بررسی اثر قومیت بر ترجیح‌های زمانی: شواهدی از افغانستان},
journal = {برنامه‌ ریزی و بودجه},
year = {2019},
volume = {23},
number = {4},
month = {February},
issn = {2251-9092},
pages = {63--86},
numpages = {23},
keywords = {هویت اجتماعی، قومیت، اقتصاد هویت، اقتصاد آزمایشگاهی، افغانستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر قومیت بر ترجیح‌های زمانی: شواهدی از افغانستان
%A حسینی, سیدمحمد
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A فیضی, مهدی
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J برنامه‌ ریزی و بودجه
%@ 2251-9092
%D 2019

[Download]