هواشناسی کشاورزی, دوره (7), شماره (2), سال (2020-1) , صفحات (55-66)

عنوان : ( بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: الهام عابدینی , محمد موسوی بایگی , عباس خاشعی سیوکی , یحیی سلاح ورزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اکثر مطالعات توجه به تغییر اقلیم فقط درصدد آشکارسازی روندهای پتانسیلی یا نوسانات در متوسط طولانی‌مدت علائم اقلیمی است؛ اما مطالعه تغییرپذیری و تغییر رفتار رویدادهای حدی جوی نیز مهم می‌باشد . برای بررسی رویدادهای حدی در این پژوهش از نرم‌افزار RClimdex که توسط پروژه مشترکی مابین سازمان جهانی هواشناسی، کمیسیون اقلیم‌شناسی ، کمیسیون تغییرپذیری و پیش‌بینی پذیری اقلیم و برنامه تحقیقات جهانی درزمینه پایش و آشکارسازی تغییر اقلیم تعریف‌شده است و همچنین از سری‌های زمانی روزانه دما و بارش دوازده ایستگاه هواشناسی استان خراسان جنوبی در دوره آماری 2016-1992 و سپس از آزمون نا پارامتری من-کندال برای بررسی روند نمایه‌های حدی استفاده شد. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و نمایه‌ها نشان داد که روند افزایش نمایه‌های حدی گرم و کاهش نمایه‌های حدی سرد در کلیه ایستگاه‌ها مشهود است و به دلیل پراکندگی زیاد و میزان کم بارش در اغلب ایستگاه‌ها الگوی بارش منطقه‌ای مشخص و یکنواختی قابل‌ارائه نیست ولی آنچه مسلم است این است که در کلیه ایستگاه‌ها روند کاهش بارش وجود دارد .

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, رویدادهای اقلیمی حدی, نمایه‌های حدی, روند, خراسان جنوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079997,
author = {عابدینی, الهام and موسوی بایگی, محمد and عباس خاشعی سیوکی and سلاح ورزی, یحیی},
title = {بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبی},
journal = {هواشناسی کشاورزی},
year = {2020},
volume = {7},
number = {2},
month = {January},
issn = {2345-3419},
pages = {55--66},
numpages = {11},
keywords = {تغییر اقلیم، رویدادهای اقلیمی حدی، نمایه‌های حدی، روند، خراسان جنوبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبی
%A عابدینی, الهام
%A موسوی بایگی, محمد
%A عباس خاشعی سیوکی
%A سلاح ورزی, یحیی
%J هواشناسی کشاورزی
%@ 2345-3419
%D 2020

[Download]