پژوهشنامه کلام, دوره (6), شماره (11), سال (2020-7) , صفحات (231-253)

عنوان : ( تحلیل انتقادی دیدگاه نورمن گیسلر در باب معجزات نبی (ص) از منظر علّامه طباطبایی )

نویسندگان: سیدمهدی سجادی , محمدجواد عنایتی راد , وحیده فخار نوغانی , سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش الهیاتی معجزه در اثبات نبوّت سبب گردیده تا در کانون مناظرات بین الادیانی اسلام و مسیحیت قرار گیرد. نورمن گیسلر فیلسوف و مدافعه پرداز الهیات سیستماتیک مسیحی از جمله کسانی است که معجزات نبی (ص) را در سه حیطه امکان، وقوع و امتناع بررسی نموده است. وی آیات دال بر امکان و وقوع معجزات را مواجه با نقد علمی، عقلی، لغوی، تفسیری، روایی و تاریخی می‌داند. در این مقاله مستندات وی با تأکید بر آرای علّامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس مهم‌ترین اشکالات روشی نورمن گیسلر عبارت است از عدم توجّه به دستاوردهای دانش نقد الحدیث و فهم قرآن از طریق تفسیر قرآن به قرآن و توجّه به سیاق و دلالت منطقی آیات. از جمله کاربردهای اندیشه علّامه طباطبایی در تحلیل انتقادی دیدگاه نورمن گیسلر عبارت است از توجّه به بعد هدایت اختیاری معجزات، جسمانی و روحانی بودن معجزاتی همچون معراج و قابلیت اعتبار سنجی آن، بعد مثالی شقّ‌الصّدر، معیار پذیری معجزه شقّ القمر و توجیه پذیری امتناع معجزات اقتراحی.

کلمات کلیدی

, معجزات نبی (ص), امکان معجزات, اعتبار سنجی معراج, معیار پذیری شقّ‌القمر, نورمن گیسلر, علّامه طباطبایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080036,
author = {سجادی, سیدمهدی and عنایتی راد, محمدجواد and فخار نوغانی, وحیده and سیدموسوی, سیدحسین},
title = {تحلیل انتقادی دیدگاه نورمن گیسلر در باب معجزات نبی (ص) از منظر علّامه طباطبایی},
journal = {پژوهشنامه کلام},
year = {2020},
volume = {6},
number = {11},
month = {July},
issn = {2476-5325},
pages = {231--253},
numpages = {22},
keywords = {معجزات نبی (ص)، امکان معجزات، اعتبار سنجی معراج، معیار پذیری شقّ‌القمر، نورمن گیسلر، علّامه طباطبایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل انتقادی دیدگاه نورمن گیسلر در باب معجزات نبی (ص) از منظر علّامه طباطبایی
%A سجادی, سیدمهدی
%A عنایتی راد, محمدجواد
%A فخار نوغانی, وحیده
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J پژوهشنامه کلام
%@ 2476-5325
%D 2020

[Download]