دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2020-05-27

عنوان : ( بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP )

نویسندگان: جواد سبزی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تیرهای بتن مسلح تقویت شده توسط ورقهای CFRP با روشهای تسلیح با نصب خارجی ( EBR ( و تسلیح با نصب خارجی روی شیار ) EBROG (، با در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر نوع روش تقویت و مقاومت بتن میباشد. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از روش EBROG در بتن با مقاومت معمولی، احتمال جداشدگی ورق FRP همراه با پوشش بتن از سطح تیر را افزایش میدهد. همچنین روابط آیین نامه و مدلهای تحلیلی مقاومت خمشی تیرهای تقویت شده به روش EBROG را دست پایین پیشبینی میکند.

کلمات کلیدی

, تیر بتن مسلح, روش تقویت, مقاومت بتن, EBR ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080094,
author = {سبزی, جواد and اصفهانی, محمدرضا},
title = {بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2020},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تیر بتن مسلح، روش تقویت، مقاومت بتن، EBR ،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP
%A سبزی, جواد
%A اصفهانی, محمدرضا
%J دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2020

[Download]