دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2020-05-27

عنوان : ( بررسی تاثیر اندرکنش خاک وسازه برروی تحلیل سه بعدی فرکانسی سازه های فلزی مفصلی با سیستم سازه ای دیوار برشی )

نویسندگان: محمدامین محمدیار , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ فرکانسی سازه های فلزی مفصلی با سیستم سازه ای دیوار برشی ‌می‌پردازد. بدین منظور، یک سازه نیمه بلند مرتبه طراحی شده در حالت با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه تحلیل ‌می‌شود و پاسخ فرکانسی سازه در این حالت با در نظر گرفتن تکیه گاه ثابت مقایسه می گردد. در تحلیل دینامیکی سازه ها فرض ‌می‌شود که خاک زیر شالوده صلب است و انعطاف پذیری آن صرف نظر می شود. اثرات اندرکنش خاک و سازه از انعطاف پذیری خاک زیر پی و ارتعاشات نسبی بین پی و سطح آزاد ناشی می شود. مدل سازی محیط خاک و سازه در نرم‌افزار Abaqus و مدل سازه به تنهایی با تکیه‌گاه صلب در نرم‌افزار ETABS، بر روی ساختمانی به تعداد طبقات 13 که 5 طبقه در زیر زمین قرار دارد انجام شده. نتایج آنالیزها موید این امر هستند که در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه سبب کاهش فرکانس طبیعی سازه و پاسخ سازه می شود.

کلمات کلیدی

, اندرکنش خاک و سازه, پاسخ فرکانسی, پاسخ سازه, سیستم سازه ای دیوار برشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080137,
author = {محمدیار, محمدامین and اخترپور, علی},
title = {بررسی تاثیر اندرکنش خاک وسازه برروی تحلیل سه بعدی فرکانسی سازه های فلزی مفصلی با سیستم سازه ای دیوار برشی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2020},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اندرکنش خاک و سازه، پاسخ فرکانسی،پاسخ سازه، سیستم سازه ای دیوار برشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر اندرکنش خاک وسازه برروی تحلیل سه بعدی فرکانسی سازه های فلزی مفصلی با سیستم سازه ای دیوار برشی
%A محمدیار, محمدامین
%A اخترپور, علی
%J دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2020

[Download]