زراعت و فناوری زعفران, دوره (8), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (261-276)

عنوان : ( تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی )

نویسندگان: سیدحسین محمدزاده , علی رضا کرباسی , حسین محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجارب چندساله اخیر ایران نشان می­دهد که تکیه اقتصاد به درآمد حاصل از فروش نفت خام، بی­ثباتی درآمد صادراتی را به­دنبال دارد. به­منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام، جهت­گیری سیاست­های صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی از جمله صادرات محصولات کشاورزی تغییر یابد. زعفران یکی از اقلام مهم صادراتی ایران است که در سال­های اخیر علی رغم افزایش سطح زیرکشت و تولید ، میزان صادرات آن رشد چشمگیری نداشته است. نتایج پژوهش­های مختلف در ایران نشان می­دهد یکی از دلایل مهم عدم موفقیت شرکت های ایرانی در بازار جهانی صادراتی گیاهان دارویی، کاهش قدرت رقابت­پذیری در این بازارها در سال­های اخیر است. از این رو این مطالعه بر آن است تا به بررسی عامل­های مؤثر بر رقابت پذیری شرکت­های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی بپردازد. اندازه گیری رقابت پذیری با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن و تحلیل عوامل اثر گذار بر آن با استفاده از الگوی رقابتی الماس پورتر و مدل رگرسیونی پانل لاجیت کسری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آمار و اطلاعات لازم از طریق جمع آوری پرسشنامه از 35 شرکت صادرکننده زعفران برای سالهای 1395- 1390 به دست آمد. نتایج نشان داد عوامل شش­گانه الگوی الماس پورتر شامل شرایط تقاضا، شرایط عوامل، صنایع پشتیبان، استراتژی بنگاه، دولت و اتفاقات و حوادث غیر قابل پیش بینی، بر وضعیت رقابتی شرکت­های مورد مطالعه اثرگذار می­باشند. بر این اساس رعایت استاندادهای صادراتی به لحاظ کمی و کیفی، جلوگیری از نوسانات قیمتی زعفران، کاهش نوسانات نرخ ارز متناسب با سیاست­های دولت، کاهش نوسانات تولیدی به دلیل تغییرات اقلیمی با ارائه راهکارهای فنی و توجه کافی شرکت­هابه استراتژی­های بازاریابی در کوتاه­مدت و بلند­مدت به عنوان پیشنهاد جهت بهبود وضعیت رقابتی شرکت­های مورد مطالعه مطرح می شود.

کلمات کلیدی

, رقابت پذیری, زعفران, صادرات, الگوی الماس پورتر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080157,
author = {محمدزاده, سیدحسین and کرباسی, علی رضا and محمدی, حسین},
title = {تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2020},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {2383-1529},
pages = {261--276},
numpages = {15},
keywords = {رقابت پذیری; زعفران; صادرات; الگوی الماس پورتر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی
%A محمدزاده, سیدحسین
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدی, حسین
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2020

[Download]