تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (10), شماره (4), سال (2021-3) , صفحات (111-124)

عنوان : ( ویژگی‏ های رشدی و ترمودینامیکی فرانکنیا در بسترهای کشت مختلف در دیوار سبز خارجی )

نویسندگان: منصوره جوزای , فاطمه کاظمی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکپارچه‎سازی طبیعت و ساختمان‎ها در قالب پشت‎بامها و دیوارهای سبز به عنوان یک راهبرد پایدار در شهرها مورد توجه قرار گرفته است. اما مطالعات روی بسترهای کشتی که در این سیستم‎ها امکان استقرار به گیاهان بدهد، ناچیز است و دستیابی به بستری که عملکرد رشدی و تغذیه‎ای مناسب و پایدار زیست‎محیطی را برای گیاه فراهم نماید، هنوز یک چالش است. هدف این مطالعه، ارزیابی عملکرد گیاه پوششی فرانکنیا (Frankenia thymifolia) در چهار ترکیب بستر کشت (30 درصد کوکوپیت+ 65 درصد پرلیت+ 5 درصد ورمی‏کمپوست، 30 درصد خاکبرگ+ 65 درصد پرلیت+ 5 درصد ورمی‎کمپوست، 30 درصد کمپوست قارچ+ 65 درصد پرلیت+ 5 درصد ورمی‏کمپوست و خاک معمول مورد استفاده در فضای سبز به عنوان شاهد) در شرایط کشت در دیوار سبز خارجی است. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‏های کا‎مل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی فصول مختلف سال در چهار سطح و فاکتور دوم، بسترهای کشت در چهار سطح بود. اثر بستر بر صفات ترمودینامیک بستر و صفات مورفولوژیک، کیفی و کارایی مصرف آب گیاه در سطح احتمال 5% معنی‏دار شد. نتایج نشان داد که دما و رطوبت بستر در تمامی بسترهای حاوی مواد آلی بالاتر از خاک بود. همچنین، ارتفاع، تعداد گره، درصد پوشش‏دهی و کارایی مصرف آب گیاه در بستر کمپوست قارچ بیشتر از سایر بسترها بود. فرانکنیا با کارایی مصرف آب بالا و حفظ ویژگی‎های کیفی قابل قبول در تابستان و بهار گونه مناسبی می‏باشد ولی به علت افت این صفات در زمستان، گونه مناسبی جهت کاربرد در دیوار سبز خارجی در شهر مشهد در زمستان نمی‎باشد. نتایج این پژوهش افزودن کمپوست شسته شده قارچ به بستر کشت معمول دیوار سبز، همچنین جایگزینی گیاه فرانکنیا به جای سایر گیاهان ناپایدار به‎کار‎رفته در دیوار سبز خارجی در شرایط آب و هوایی مشابه شهر مشهد در طی فصول بهار، تابستان و پاییز را پیشنهاد می‎کند.

کلمات کلیدی

, سیستم عمودی, توسعه پایدار, گیاه پوششی, کارایی مصرف آب, مواد بازیافتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080185,
author = {جوزای, منصوره and کاظمی, فاطمه and فتوت, امیر},
title = {ویژگی‏ های رشدی و ترمودینامیکی فرانکنیا در بسترهای کشت مختلف در دیوار سبز خارجی},
journal = {تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی},
year = {2021},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۲۵۱-۸۵۱۷},
pages = {111--124},
numpages = {13},
keywords = {سیستم عمودی، توسعه پایدار، گیاه پوششی، کارایی مصرف آب، مواد بازیافتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی‏ های رشدی و ترمودینامیکی فرانکنیا در بسترهای کشت مختلف در دیوار سبز خارجی
%A جوزای, منصوره
%A کاظمی, فاطمه
%A فتوت, امیر
%J تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
%@ ۲۲۵۱-۸۵۱۷
%D 2021

[Download]